Kortfilm om kyrkomötets uttalande

Kyrkomötets uttalande om undervisning och kristen tro i vår tid var i centrum då det tematiska kyrkomötet 2019 avslutades.

Kyrkomötet 2019 antog ett uttalande om undervisning som inspiration och en uppmaning till hela Svenska kyrkan. Uttalandet delades ut till alla stiftens biskopar  i form av budkavlar. Här kan du se ett sammandrag och höra biskop Martin Modéus och kyrkomötets ordförande Karin Perers beskriva förhoppningarna kring uttalandet.