Det samiska rådets medlemmar uppställda framför kameran.
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Samiska rådet i Svenska kyrkan

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet, och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.

Samiska rådet inom Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under Kyrkostyrelsen. Samiska rådet bevakar bland annat också frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället, och samordnar arbetet med översättningar av kyrkohandbok, psalmbok, bibel, och utgivning av andaktslitteratur och undervisningsmaterial. 

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar varje år, sedan 1997, ut ett kulturpris.

Samiska rådet består av sju ledamöter och lika många ersättare som utses av Kyrkostyrelsen.  

Ta del av samiska rådets protokoll.

Ledamöter och ersättare 2018-2021 

Sametinget

Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet.
Ingrid Inga är ordförande i samiska rådet. Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ingrid Inga, ordförande
Ersättare: Per-Henrik Bergkvist
Nils Johan Labba
Ersättare: Mariann Lörstrand Blind

Kyrkostyrelsen

Anna-Karin Hammar
Ersättare: Helena Nordvall

Biskopsmötet

Biskop Eva Nordung Byström
Ersättare: Biskop Åsa Nyström

Sáminuorra

Julia Rensberg
Ersättare: Sara Elvira Kuhmunen

Härnösands stift

Anna Sara Stenvall
Ersättare: Birgitta Ricklund

Luleå stift

Anette Burman Labba
Ersättare: Ellen Kristina Kuorak