Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samiska rådet

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet, och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.

Samiska rådet inom Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under Kyrkostyrelsen. Samiska rådet bevakar bland annat också frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället, och samordnar arbetet med översättningar av kyrkohandbok, psalmbok, bibel, och utgivning av andaktslitteratur och undervisningsmaterial. 

Samiska rådet består av sju ledamöter och lika många ersättare som utses av Kyrkostyrelsen.  

Ledamöter och ersättare 2015 - 2018  

Sametinget

Sylvia Sparrock, ordförande
Ersättare: Agneta Rimpi
Ingrid Inga, vice ordförande
Ersättare: Isak Påve

Sylvia Sparrok är ordförande i samiska rådet. Bild: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkostyrelsen

Helena Nordvall
Ersättare: Tommy Eriksson

Biskopsmötet

Biskop Hans Stiglund
Ersättare: Biskop Eva Nordung Byström

Sáminuorra

Maria Teresia Nutti   
Ersättare: Sanne-Risten Bengtsson

Härnösands stift

Anna Sara Stenvall
Ersättare: Birgitta Ricklund

Luleå stift

Ingrid Inga är vice ordförande i samiska rådet. Bild: Alex Giacomini /Ikon

Britt-Inger Sikku
Ersättare: Anette Labba

Adjungerade
Akar Holmgren, Härnösands stift
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Härnösands stift  
Birgitta Simma, Luleå stift
Eva-Maria Karlsson, Luleå stift