Texten Gud inpräntad i sten
Foto: Kristina Strand Larsson

Vem är Gud?

Många människor som lever i dag kan berätta om vem Gud är – den Gud som har berört dem i deras liv. Bibeln består också av människors berättelser om deras möten med Gud.

Bilden av Gud kan förändras

En del bilder av Gud motsäger varandra, men det är kanske inte så konstigt. En enskild människas bild av Gud justeras ofta under livets gång, allteftersom hon får nya erfarenheter och insikter.

På samma vis kan människors gemensamma bilder av Gud också förändras under tidens gång.

Lär känna Gud

Är du en av många människor som kan berätta om hur Gud har berört dig i ditt liv? Eller undrar du vem Gud är? Den som vill lära känna Gud kan be, läsa Bibeln och resonera med andra eller sig själv.

Längre ner på sidan finns bibeltexter och tips på frågeställningar. Men först en beskrivning av hur den samlade kristenheten – kyrkan – beskriver Gud.

Treenigheten betyder att Gud är på tre sätt – samtidigt

Det finns tre beskrivningar av Gud som är gemensamma för världens kristna. De innebär att Gud på en och samma gång är fader, son och helig ande. 

När vi säger att vi tror på en ”treenig” Gud, så talar vi om dessa tre personer. Du kan läsa mer om begreppet treenigheten.

Fadern – Gud älskar oss som en förälder älskar sitt barn

Gud har skapat oss och världen och älskar oss ofattbart mycket, som en far eller en mor älskar sina barn.  

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

1 Johannesbrevet 1:5

Sonen – genom Jesus kom Gud närmare människorna

Genom Bibeln berättas att Gud på olika sätt försöker komma nära människan. Till slut låter Gud sig födas till jorden och bli människa själv. Han var Gud av evighet, men blev ett litet barn med namnet Jesus.

Under sitt liv berättade Jesus för människorna om Gud och om hur Gud vill att vi lever våra liv tillsammans med varandra. Jesus kom nära människor och plötsligt kunde de göra saker de inte kunnat förut, de kunde se saker de inte sett förut och förstå saker de inte tidigare förstått.

Och han talade om Guds rike – himmelriket – inte långt borta i himlen, utan här och nu. Himmelriket, som kan bryta igenom i samhället, i vår gemenskap och i våra egna liv.

I Bibelns berättelser om påsken, kan vi läsa om hur Jesus i 30-årsåldern dömdes till döden genom att hängas på ett kors. Han förnedrades och dödas, men uppstod till livet igen. Läs gärna mer om händelserna under påsken.  

Den Heliga Anden stannade kvar hos människorna

Efter att ha varit död i tre dagar uppstod Jesus åter till livet. I ytterligare 40 dagar levde han bland människorna, innan han lämnade jorden och återvände till Fadern.

Men först lovade Jesus att han skulle finnas hos människorna på ett osynligt vis, med sin och Gud Faderns Ande.

Redan i skapelsen finns Anden – bland annat andas Gud in liv i människan. Så vi kan jämföra Helig Ande med luften vi andas och inte kan leva utan. I vårt dop finns ett löfte om den Heliga Andes närvaro i våra liv. Den Heliga Anden stödjer den kristne i hennes tro och ger henne kraft.

I Bibeln kallas Den Heliga Anden ibland för Hjälparen.

Trosbekännelsen sammanfattar tron på Gud

I trosbekännelsen sammanfattar den kristna kyrkan tron på Gud.

Du avgör själv om du är kristen

De kristna i världen är överens om en del bilder eller beskrivningar av Gud. Men om annat kan det råda oenighet. Risken finns att om vi inte bejakar olikheterna, utan vill sätta upp gränser för vad som är kristen tro och vad som inte är det, då engagerar vi oss i trons detaljer i stället för dess kärna.

Många i Svenska kyrkan är nog överens om att tron och relationen till Gud är personlig och därför kan ingen annan säga vilka bilder av Gud som ska vara bärande för en annan människa.

Vem är Gud för dig?

Vilken är din bild av Gud? Talar någon av de tre personerna, Fader, Son och Helig Ande, särskilt starkt till dig?

Att utforska sin egen relation med Gud kan bli till en spännande resa. Du gör den på egen hand, eller tillsammans med andra.

Några tips för dig som vill göra resan:

Några exempel på hur Gud beskrivs i Bibeln

Gud som en klippa

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Psaltaren 31:2-3

All trösts Gud

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.
2 Kor 1:3

Gud som en barnmorska

Du hjälpte mig ut ur min moders liv,
du lät mig vila trygg vid min moders bröst.
Från min födelsestund är mitt liv i din hand,
alltsedan jag blev till har du varit min Gud.
Psaltaren 22:10-11

Liknelsen om den förlorade sonen

I Lukasevangeliet beskrivs hur lycklig en man blev när hans son återvände till honom - efter att sonen först hade svikit honom. 
Lukasevangeliet 15:11-32

Gud som ber för oss

Jesus bad till Fadern: "Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina."
Johannesevangeliet 17:9

"Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord,"
Romarbrevet 8:26b