Församlingarna uppmanas att stärka sitt engagemang för romerna

Nyhet Publicerad Ändrad

I en debattartikel i Sydsvenskan lyfter ärkebiskop Anders Wejryd och integrationsminister Erik Ullenhag tillsammans frågan om romsk inkludering och samhället och kyrkans ansvarstagande. Detta efter att Svenska kyrkan under hösten har kartlagt hur stift och församlingar arbetar med frågor som rör just romer och resande.

År 2000 bad Svenska kyrkan om ursäkt för historiska kränkningar mot romer och i dag arbetar kyrkan för att återfå förtroendet från romerna i Sverige. Församlingarna uppmanas att stärka sitt engagemang och att vidareutveckla romers deltagande i församlingslivet och alla nivåer inom Svenska kyrkan har ett uttalat ansvar för att medverka till att romers människovärde och rättigheter upprätthålls och tillgodoses.

För att stärka romsk inkludering i det svenska samhället satsar regeringen cirka 50 miljoner kronor under fyra år, med fokus på arbete och utbildning. Regeringen har också påbörjat arbetet med en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. 

Mer om arbetet både i Svenska kyrkan och i regeringen berättar ärkebiskop Anders Wejryd och integrationsminister Erik Ullenhag  i debattartikeln "Hög tid bjuda in Sveriges romer" i Sydsvenskan (121209). Artikeln avslutas med konstaterandet att det är hög tid att romer bjuds in för att på riktigt få ta plats och vara delaktiga i vårt samhälle.

Kartläggning pågår
Svenska kyrkan har under hösten kartlagt hur stift och församlingar arbetar med frågor som rör romer och resande och enheten för flerspråkighet på kyrkokansliet i Uppsala sammanställer nu de synpunkter och önskemål som har framkommit.

Bland annat kan man konstatera att många romer inte känner sig välkomna i Svenska kyrkan, trots det försoningsarbete som skedde i Svenska kyrkan i slutet av 1900-talet. Det är också svårt att bedriva gudstjänstliv och få kyrkliga handlingar på romani chib eftersom det inte finns översättningar av det kyrkliga materialet.

Brister i kunskap
Ett annat problem är att kyrkans personal inte alltid vet hur de ska bemöta enskilda romer och kunskapen om deras historia, traditioner och seder är ofta liten. Kartläggning visar också att Svenska kyrkan skulle behöva arbeta mer systematiskt för att lyfta frågor som rör den romska minoritetens situation.

Efterfrågat engagemang
Företrädare för romska organisationer uttrycker dessutom en stark önskan om ett fortsatt engagemang från Svenska kyrkans sida. Många utsatta romer söker hjälp hos diakonerna och de romer som är verksamma i Svenska kyrkan borde uppmuntras att vara öppna med sin bakgrund eftersom de behövs som förebilder. Det finns också ett intresse av ekumenisk samverkan i frågor som rör romer.

 

Syftet med träffen var bland annat att påbörja en dialog om hur trossamfunden ska kunna bidra till att förbättra situationen för romer i Sverige.

Tidigare i höstas träffade ärkebiskopen bland annat integrationsminister Erik Ullenhag, företrädare för romska organisationer samt forskare och företrädare för stift, församlingar och andra trossamfund.

Dialog påbörjad för att förbättra för romerna i Sverige