Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En svensk Johannespassion av Joakim Andersson

Gävle pastorat


Fredag 19 april 2019

15:00 • Staffans kyrka

Staffans Motettkör
Solister, instrumentalister
Joakim Andersson, dirigent
Passionsdramat om händelserna kring Jesu lidande och död på korset är dramatiskt och ofattbart grymt.
Att det i flera hundra år inspirerat till konst¬närliga skildringar är kanske inte så konstigt.
Det väl använda uttrycket ”där orden tar slut tar musiken vid” stämmer in väldigt bra i detta fall.
När Jesus, i detta passionsdrama, dött på korset sjunger Maria ut sin sorg och klagan i en sång utan ord.