Från konflikt till gemenskap

År 2017 kommer lutherska och katolska kristna att gemensamt minnas att det var 500 år sedan reformationen inleddes. "Från konflikt till gemenskap" är ett dokument där lutheraner och katoliker tillsammans skriver sin gemensamma historia.

Ladda ned skriften Från konflikt till gemenskap som pdf (92 sidor)

Lutheraner och katoliker kan idag glädjas över att förståelsen, samarbetet och respekten dem emellan har fördjupats. Från Konflikt till gemenskap är ett resultat av många års arbete och har getts ut av evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen, som velat ta påven Johannes XXIII:s ord på allvar: ”Det som förenar oss är större än de som skiljer oss åt.”

Texten uppmanar i fem ”ekumeniska imperativ” katoliker och lutheraner att inför 500-årsdagen av reformationen år 2017 ”alltid utgå från ett perspektiv av enhet och inte av splittring, för att på så sätt stärka det vi har gemensamt, även om det är lättare att se till det som skiljer oss åt.”

Tillsammans vittna om Guds nåd

Dokumentet skriver om hur båda konfessionerna ständigt borde vara beredda att låta sig påverkas i mötet med den andre och genom ömsesidiga vittnesbörd om tron. Dessutom borde katoliker och lutheraner sträva efter kyrkornas synliga enhet, återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium och tillsammans vittna om Guds nåd.

Under 2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt växa. Det uppmuntrar katoliker och lutheraner att tillsammans fira det gemensamma vittnesbördet om Jesu Kristi evangelium; han är centrum i deras gemensamma tro. Samtidigt kommer de mitt i detta firande också erfara det lidande som kyrkans splittring orsakar.

Rapporten finns på tolv språk. Hämta översättningarna av From Conflict to communion på lutherska världsförbundets webbplats

Några ämnen som tas upp i rapporten är: 

 • De tidigare reformationsminnenas karaktär
 • Det första ekumeniska reformationsminnet
 • Reformationsminnet i en ny global och sekulär omvärld
 •  Nya utmaningar inför reformationsminnet 2017
 • Nya perspektiv på Martin Luther och reformationen.
 •  Medeltidsforskningens bidrag
 • 1900-talets katolska Lutherforskning
 • Monastisk och mystisk teologi
 • Ekumeniska projekt som berett vägen för en konsensus
 • De ekumeniska dialogernas avgörande betydelse
 • En historisk skiss över den lutherska reformationen och den katolska responsen
 • Reformationens tändande gnista: kontroverser kring avlaten
 • Luther inför rätta
 • Misslyckade och uteblivna möten
 • Fördömandet av Martin Luther
 • Nattvarden
 • Rättfärdiggörelsen
 • Martin Luthers medeltida arv
 • Teologiska försök att lösa den religiösa konflikten