En röd tegelvägg där stenarna placerats i mönster.
Foto: Lars Lindgren /Ikon

Torn i tegel

På 1200-talet byggdes de första svenska kyrkorna i tegel. Med tegel blev det enklare att bygga dekorativa valv och att bygga högt.

Tegel var förr ett exklusivt material

I Edsleskog i Dalsland har man hittat lämningarna efter vad som är den äldsta tegelkyrkan i Sverige. En stor, påkostad katedral byggd omkring år 1200 till helgonet Sankt Nicolaus. Tegel var då ett helt nytt byggnadsmaterial i det medeltida Sverige. Från mitten av 1200-talet började fler tegelkyrkor byggas när olika klosterordnar etablerade sig. Ett exempel är Mariakyrkan i Sigtuna.

Tegel var ett exklusivt material och användes framförallt i stora och mer påkostade kyrkobyggen, som till exempel domkyrkorna i Uppsala, Västerås och Strängnäs.

Särskilt många tegelkyrkor byggdes i Skåne som då var danskt. Materialet gjorde det enklare att slå olika typer av dekorativa valv och att bygga högt. Teglets popularitet återkom under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet, framförallt i kyrkor byggda i nygotisk, nationalromantisk och jugendstil. 

Även under den senare delen av modernismen efter 1950 var teglet ett populärt byggnadsmaterial i kyrkor då den visuella effekten och upplevelsen av materialet fick stor betydelse. 

Exempel på kyrkor i tegel