Jourhavande präst 60 år

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 7 februari 2016 firar Jourhavande präst 60 år. Tjänsten nås via telefon, chatt eller digitalt brev och i dagsläget är det närmare 250 personer som söker kontakt varje dygn, varav cirka 220 via telefon.

Det började med en liten annons i Öresunds-Posten den 7 februari 1956: prästen Erik Bernspångs uppmaning att ringa ett visst telefonnummer ”innan ni begår självmord”.

Idag är Jourhavande präst en akut själavård som erbjuds som ett komplement till den själavård som finns i församlingarna. Prästerna som arbetar i jouren, kvinnor och män i alla åldrar, hör hemma i församlingar runt om i Sverige.

Absolut tystnadsplikt

Lars Christiansen, präst och samordnare för Jourhavande präst i Stockholms stift, ser att behovet av att prata med en präst fortfarande ökar. Under den period som det finns samlad statistik för; 2008-2015 ökade antalet besvarade samtal med 69 procent.

Lars Christiansen tror att ökningen dels har med samhällsutvecklingen att göra, där fattigdom, utsatthet eller utförsäkringar ökat, och tillgången till psykiatrisk vård och annan hjälp förändrats.

Anledningen till att de vänder sig till jourhavande präst är att både präster och Svenska kyrkan har ett stort förtroendekapital, och rykte om sig att vara socialt ansvarstagande.

– Men ännu viktigare är nog den absoluta tystnadsplikten. Präster har ingen anmälningsskyldighet, och får inte ens bekräfta att ett själavårdssamtal ägt rum.

Ensamhet och ångest

Många samtal till jourhavande präst handlar om ensamhet och relationer. Ofta kommer ångesten på nätterna, när det är svårt att sova. Då finns det någon som svarar, och det är enkelt att ringa nödnumret 112.

– Ibland behöver man bara höra att det finns någon i andra änden, säger Lars Christiansen. Det kan vara så enkelt som att man får hjälp att andas genom att höra en annan människas andetag. Ibland förekommer aggressiva och drastiska samtal, men många vill bara att prästen ber en bön eller läser ett bibelord.

Självmordsprevention

Svåra samtal om självmordstankar eller människor som står i begrepp att begå självmord förekommer i stort sett varje natt. Jourhavande präst kan inte vidta andra åtgärder än att stödja den som ringer – och erfarenheten visar att ett sådant samtal kan göra skillnad mellan död och liv.

– Prästen kan berätta vart de kan vända sig för akut hjälp, och i övrigt möta den oro som finns just då, i samtalet. Det är oerhört betydelsefullt, säger Lars Christiansen.

"Närvaro vårt viktigaste instrument"

Marie-Louise Aspernäs, präst och samordnare i Växjö stift, betonar betydelsen av att det är just kyrkan och präster som erbjuder den här samtalstjänsten.

– Många som ringer är hanterade av samhället på olika sätt, de har kanske stödkontakter av olika slag – men detta är annorlunda, vi hanterar dem inte. Det är en skyddad plats där den ömsesidiga anonymiteten är viktig, och den som ringer kan säga vad som helst utan att det hamnar i en journal.  

Vad brottas nutidsmänniskan med?

– Existentiell ensamhet och utsatthet, och det finns hos alla samhällsgrupper. I fråga om konkreta åtgärder är vi maktlösa, men vi lyssnar och är tillgängliga. Närvaron är vårt viktigaste instrument, att ta in smärta och oro, att möta och ta emot. 

Ensamhet har många dimensioner, menar Marie-Louise Aspernäs. Förutom att det finns en stor skam i upplevelsen att inte vara värd att älska, finns också sorgen i att inte ha någon att dela varken glädje eller smärta med.

– Vi kan erbjuda ett rum för det. Vi kan också förmedla att ”jag tror att du kommer att överleva”. Det kan betyda mycket.

Ewa Almqvist

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Läs mer om eller kontakta jourhavande präst