Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Trosbekännelsen sammanfattar kyrkans tro

Om du har – eller vill ha – en kristen tro, kan du lugnt och stolt stämma in i kyrkans gemensamma trosbekännelse. Det spelar ingen roll om du är tveksam till delar av det som står i den. Tron är ju personlig, och den ser lite olika ut från person till person.


Kristna världen över reser sig ofta upp i en gudstjänst och läser trosbekännelsen tillsammans. Läs med du också om du vill vara en del av kristenheten och den världsvida kyrkan.

Trosbekännelsen talar om tron på

  • Gud
  • Jesus
  • den Heliga Anden
  • kyrkan
  • livet efter döden

Egentligen finns det flera formuleringar av trosbekännelsen. Den vanligaste kallas för den apostoliska trosbekännelsen och den skrev ned på 200-talet efter Kristus. I Svenska kyrkan används ibland också den Nicaenska trosbekännelsen.

I psalmer och dikter har många fler uttryckt sin tro, ibland på ett enkelt sätt. Ett exempel är psalm 766.  

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 

musikvideo trosbekännelsen

Här kan du lyssna till Dogge Doggelitos tolkning av den apostologiska trosbekännelsen. Den är inspelad i Mariakyrkan och är ett samarbete mellan Åhus församling och Kristianstads pastorat.

Den Nicaenska trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synlig och osynligt är;

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;

som ock har blivit korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faders högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände; 

och på den heliga Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna;

och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.