Gemensamt tack till påve Franciskus idag

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag träffade Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, och biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, påve Franciskus i Rom för att tacka för påvens engagemang och närvaro i Lund och Malmö i höstas då katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammade 500-års minnet av reformationen.

– Det vi idag har gjort tillsammans är en tydlig fortsättning av det gemensamma engagemang som byggdes i Lund och Malmö. Energin från Lund fortsätter att verka lokalt och internationellt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Vid generalaudiensen på Petersplatsen i förmiddags överlämnade biskoparna tillsammans en ikon målad speciellt för påve Franciskus. Ikonens motiv är den helige Franciskus av Assisi, ett helgon som lyfte fram naturens och djurens betydelse och för vilken solidaritet med de minsta i samhället var viktigt. Ikonen är gjord av Lars Gerdmar, en av Nordens mest kända ikonmålare, och som också var med vid överlämnandet idag.

– I tacksamhet för påvens närvaro i Sverige vid det ekumeniska mötet ville vi överlämna en gemensam gåva. Ikonen med den helige Franciskus är en tydlig enhetsgest, säger biskop Anders Arborelius.

Det var den 31 oktober förra året som påve Franciskus tillsammans med ledningen för Lutherska världsförbundet besökte Sverige med anledning av det gemensamma luthersk-katolska uppmärksammandet av reformationsminnet.