Asylsökande kvinnor berättar genom broderi

I Sysslebäck i Värmland broderar asylsökande kvinnor sin flykt och sina drömmar. Projektet skapar möten och personliga berättelser om att vara människa i vår tid.

-Idag har vi pratat om hur vi kan berätta om vår kultur och vår resa till Sverige, säger Ghada Al Joboury. Hon är en av deltagarna i Övre Älvdals integrationsprojekt, där asylsökande kvinnor broderar om sina erfarenheter.

Förlagan till projektet är pilgrimstapeten i Ransby, där arbetslösa kvinnor på 90-talet broderade pilgrimernas historia. Pilgrimstapeten i Ransby är i sin tur inspirerad av Bayeauxtapeten, en berömd medeltida textil som skildrar en historisk händelse men också ger en inblick i den medeltida människans liv och vardag.

Alla bär med sig något efter en resa

Mötet med de asylsökande kvinnorna och bygdens traditioner av pilgrimsvandring och konsthantverk födde en idé hos församlingen.

- Alla som reser är pilgrimer: man har varit med om en resa och man bär med sig någonting. De här kvinnorna har fått bryta upp från sina liv och är nu på ett nytt ställe som de inte alls känner till. Nu försöker de bilda sig en vardag här och i det arbetet kan broderiet vara en viktigt del, säger Birgitta Halvarsson, kyrkoherde i Övre Älvdals församling.

Öppnare möten genom konst

Två eller tre gånger i veckan ska omkring tio asylsökande kvinnor träffas för att brodera i en lokal som Svenska kyrkan hyr i Sysslebäck. Textilkonstnären Jenny McMillen kommer att finnas med som konstnärligt stöd.

- När man håller på med konst så kopplar man bort andra saker. Man kan mötas på ett annat sätt. Det blir personligare berättelser. När man gör något som man inte är van vid så öppnar det upp nya delar i sig själv och i möten med andra, säger Jenny McMillen.

Berättelser om vår tid

Förlagan Pilgrimstapeten från 90-talet har blivit ett besöksmål i trakten. Om ett år ska broderierna vara klara, och förhoppningarna är att även det kommer att ge något till framtiden.

- Det här konstverket kommer att berätta om en tid som funnits i historien. Det kommer att berätta om de här åren när vi möttes många kvinnor från olika håll i världen, säger Birgitta Halvarsson.  

Konst, kultur och integration

Region Värmland och Torsby kommun har bidragit till att förverkliga satsningen. Projektet har även blivit del av ett nationellt projekt från Svenska kyrkan kring hur konst och kultur kan användas i arbetet för integration.