Rekordmånga motioner till årets kyrkomöte

Nyhet Publicerad

158 motioner har inkommit till årets kyrkomöte, vilket är det största antalet de senaste 15 åren.

Kyrkohandboken och kyrkovalet är de enskilda frågor som engagerar ledamöterna mest inför årets kyrkomöte som samlas till utskottsarbete i oktober och beslut i november.

Motionstiden gick ut kl 16 idag, den 3 augusti. In i det sista kom det in nya motioner, och antalet landade på 158. Sedan rekordåret 2002 med 170 motioner, har antalet motioner inte överstigit 109.

– Det enskilda ämne som genererat flest motioner är kyrkohandboken, med allt ifrån övergripande förslag till många detaljfrågor. Dessutom aktualiseras kyrkovals- och demokratifrågorna, som alltid ett valår, berättar Nils Warmland, administrativ chef för kyrkomötet.

I motionsskörden märks som vanligt också ledamöternas intresse för bland annat gudstjänst- och församlingsliv, medlemsfrågor, internationellt engagemang, diakoni och kyrkans organisation.

Här finns samtliga motioner till kyrkomötet 2017 att läsa och ladda ner.

Ärenden till kyrkomötet 2017

Här finns all dokumentation av de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2017.