Kyrkomötet återsamlas i november

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkomötets första session med utskottsarbete är nu över. Ledamöterna kommer tillbaka till en andra session och beslut måndagen den 16 november 2015.

Tisdagen den 22 november öppnade årets kyrkomöte som kommer att behandla sammanlagt 108 motioner och sex skrivelser. Kyrkomötets första session pågick i fyra dagar och inleddes med gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Under tisdagens inledande mässa i Uppsala domkyrka närvarade kung Carl Gustaf, prins Carl Philip och prinsessan Sofia.

Kyrkomötet avslutade sin första session på fredagen och återsamlas till sin andra session och beslut den 16-18 november.

Motioner och skrivelser

Klimat, diakoni och själavård samt situationen i Mellanöstern är några ämnen som ledamöterna aktualiserar i årets 108 motioner. I motionsskörden märks även det starka intresset för barn- och ungdomsfrågor, Svenska kyrkan som kulturarv, idéer för att utveckla ideella insatser och att öka tillgängligheten till våra kyrkor. Dessutom lyfts frågor om miljövänlig energi och solceller på kyrktak.

Kyrkostyrelsen har lämnat sex skrivelser till kyrkomötet – däribland Verksamhet och ekonomi 2016-2018.