Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkans är en del av ACT-alliansen som består av över 150 och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. 

Act Svenska kyrkan finansieras genom medlemsavgiften till Svenska kyrkan, insamlade kollekter från församlingar och stift, gåvor och testamenten från enskilda och bidrag från statliga och globala givare som Sida och EU.

Läs om Act Svenska kyrkan på deras webbplats.