Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling. Tack vare lokala samarbeten är de effektiva och handlingskraftiga. Tillsammans med modiga människor över hela världen kämpar Act Svenska kyrkan för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Act Svenska kyrkan finansieras genom gåvor från privatpersoner, kollekter från församlingar och stift, testamenten,  medlemsavgiften till Svenska kyrkan och bidrag från statliga och globala givare som Sida och EU. 

Läs om Act Svenska kyrkan på deras webbplats.