Ny studie om religionsdialog och interreligiös samverkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu släpps rapporten "Religionsdialog och interreligiös samverkan i Svenska kyrkans församlingar 2016". Den handlar om församlingarnas engagemang i religionsdialog och har gjorts på uppdrag av kyrkomötet 2014.

I hur hög grad är Svenska kyrkans församlingar engagerade i religionsdialog och interreligiös samverkan? Hur viktiga tror de att frågorna blir i framtiden? "Religionsdialog och interreligiös samverkan i Svenska kyrkans församlingar 2016" av Magdalena Nordin, redovisar enkätsvar på dessa frågor.

Frågorna ställdes i undersökningen Kyrkbussen 2016. Rapporten beskriver också vad religionsdialog och interreligiös samverkan kan handla om, både i teorin och i praktiken.

Studien har gjorts på uppdrag av kyrkomötet 2014, som beslutade om en kartläggning av Svenska kyrkans interreligiösa och interkulturella sammanhang. Del ett, en kvalitativ översikt med exempel, "Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang. Översikt och exempel (2016)" publicerades hösten 2016. 

 

 

En bibel ligger uppslagen på bänk framför barn i skolsal

Tro och lärande

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att se sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor.

Rapporter om Svenska kyrkans roll i religionsmöten

Att vara kyrka i dagens Sverige är att leva och verka i ett mångreligiöst samhälle. Svenska kyrkan har tagit fram två rapporter om arbetet med möten mellan religionerna. Peter Lööv Roos är författare till ”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang”.