Samiska rådets kulturstipendium till Johan Kitti

Nyhet Publicerad Ändrad

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat att tilldela den samiska artisten Johan Kitti 2012 års samiska kulturstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut i Kiruna kyrka lördag 8 december.

Johan Kitti har påbörjat en inspelning av en skiva med psalmer på nordsamiska. Den kommer att ges ut under 2013.

 - Religion och andlighet är viktigt för många samer. Det är oerhört glädjande att en ung samisk artist väljer att spela in psalmer på samiska. Det bidrar till att förnya samers andliga liv och att stärka det samiska språket, säger Sylvia Sparrock, ordföranden i samiska rådet.

Johan Kitti är 34 år och kommer från byn Sudjavaara i Norrbotten. Han har vunnit musiktävlingarna Sámi Grand Prix och Liet-Lavlut international.

Stipendiet delas ut lördag 8 december kl 14:45 i samband med den samiska andakten under 100 årsjubileet av Kiruna kyrka.

Samiska rådet i Svenska kyrkans uppgift är att främja samisk kultur och språk i kyrkolivet inom Svenska kyrkan samt bevaka samers rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle. Rådet finns sedan 1997 och består av nio ledamöter. De väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen. Rådet samarbetar också med systerkyrkorna inom Sápmi.

Fakta: Samiska rådet