Ett studiematerial som tillåter rymd

Nyhet Publicerad Ändrad

”I denna rymd möts vi” heter ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget. Innehållet är lika generöst som titeln. Det vill väcka tankar och ge nya infallsmöjligheter kring gudstjänst, tro och existens.

 ”Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi.” finns som ett av gudstjänstens inledningsord i det nya kyrkohandboksförslaget. Utifrån det budskapet vill samtalsmaterialets författare – Annika Borg, Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja samt dess formgivare Mattias Jonsson – att vi ska inse att våra liv har med Gud att göra. Och vise versa att Gud har med våra liv att göra.

- Arbetet med kyrkohandboken är en stor satsning och många är involverade, säger Boel Hössjer Sundman som är ansvarig för arbetet med ny kyrkohandbok.

Det visar sig finnas en längtan efter hjälp och stimulans att närma sig kyrkohandboksförslaget utifrån ett perspektiv som inte enbart handlar om gudstjänstteknik.

Tro, liv och gudstjänst
- Tro, liv och gudstjänst hänger ihop och kyrkohandboksförslaget syftar till att skapa delaktighet. En delaktighet som inte behöver innebära aktiviteter utan kan handla om existentiella ting.  Vi står alla med samma frågor, det spelar ingen roll vilken roll vi har i gudstjänstens sammanhang.

Även Karin Sarja, som är projektsekreterare för arbetet med den nya kyrkohandboken, betonar vikten av att få tala om livsfrågor och att känna igen sitt liv i gudstjänstens sammanhang. ”Att tala gudstjänst är att tala tro är att tala om livet”, som hon väljer att formulera det.

- Och sändningsorden som finns för varje samtalsträff är sinnrikt valda ur kyrkohandboksförslaget, tillägger Karin Sarja. 

Tio ord eller teman
Samtalsmaterialet är upplagt kring tio ord eller teman och varje ord har ett antal synonymer som bör kunna ge både associationer och inspiration. Eller vad sägs om följande: Gemenskap, Gudsnärvaro, livsmod, bördor, förlåtelse, försoning, tillit, kärlek, hopp och rymd. Utgångspunkten är att välja ett ord för varje samtalsträff och fråga vad det betyder för de närvarande. Till stöd och hjälp för den som önskar finns också texter, idéer eller fakta. Men man kan också lägga upp samtalet efter eget önskemål.   

Samtalsmaterialet är ett samarbete mellan studieförbundet Sensus och Svenska kyrkans nationella nivå. Annika Borg och Mattias Jonsson, projektledare respektive informatör på Sensus, berättar om sina ingångar i arbetet.

-Jag tycker om att arbeta med ord, synonymer och associationer och jag vet att detta fungerar att göra i grupp, säger Annika Borg. Det blir spännande samtal. Därför lade jag upp materialet utifrån tio ord eller temata åtföljda av en rad synonymer.

Locka till tankar och samtal
Uppdraget var att göra ett luftigt, öppet material som lockar till tankar och samtal. Materialet skulle lyfta kopplingen mellan existentiella frågor, allmänna livsfrågor och gudstjänsten. Till luftigheten bidrar också layouten av Mattias Jonsson.

- Jag tycker att tydlighet är viktigt, inte minst när det gäller ett pedagogiskt material som detta. Sedan uppstår ändå alltid bekymmer när man vill rymma hela texten på en sida eller ett uppslag. Då kan det vara svårt att leva upp till grundidén. Annars var tanken att layouten skulle vara så enhetlig och konsekvent som möjligt, berättar han.

Existentiella frågor
- Gudstjänsten handlar om det vi alla delar, fortsätter Annika Borg. Man kan tänka sig det som en rörelse - existentiella frågor, andlighet, kristen tro. Eller åt andra hållet - kristen tro, andlighet, existentiella frågor.

I samtalsmaterialet finns frågor att samtala kring, tips och länkar samt faktarutor och många av kyrkohandboksförslagets nyskrivna böner och texter. Varje tema har också som avslutning ett sändningsord hämtat ur någon text ur kyrkohandboksförslaget.

- Man kan använda samtalsmaterialet hur man vill. Att få jobba fram ett så öppet material har också varit väldigt kreativt. Vi har haft jättekul och vi hoppas att det märks, slutar Annika Borg.

Annika Sjöqvist Platzer

Kontakta redaktionen