Från skrivet till visuellt språk

Nyhet Publicerad Ändrad

Gunnel Kjellermo, stiftsadjunkt för teckenspråkigt arbete i Stockholms stift, ingår i den grupp som arbetar inför försöksverksamheten med kyrkohandboken i stiftet. Hon är också med i gruppen som ansvarar för översättning av delar av kyrkohandboksförslaget till nationella minoritetsspråk.

  Berätta om arbetsprocessen när delar av kyrkohandboksförslaget nu översätts till nationella minoritetsspråk. Vilka delar gäller det?

- Det är en mässa/gudstjänst med två alternativ i de moment där alternativ erbjuds som översätts. I kyrkliga handlingar översätts dop och begravning.

Hur går ni tillväga?
- Översättningen görs av två döva teologer, Channah Larsdotter och Johan Selin, som också har god erfarenhet av gudstjänst och kyrkliga handlingar. Översättningen granskas av en språkvetare på Stockholms universitets lingvistiska institution/teckenspråk. På Sensus inspelningsstudio ska sedan översättningen spelas in på en dvd.

Hur ser tidsprocessen ut?
- Översättningsarbetet är igång och inspelningen sker i augusti/september.

Vad finns för utmaningar i detta arbete?
- Utmaningen är att bearbeta ett skriftspråk till ett visuellt språk. När det gäller målgruppen är teckenspråket det enda språk som är gångbart. I övriga minoritetsspråk finns alltid den svenska skrivna texten som ett alternativ.

Vad finns det för glädjeämnen?
- Det är glädjande att kyrkan har döva teologer och att det visuella gud stjänstlivet kan berika vår kyrkas framtoning som en mångfaldens kyrka. Glädjande är också att vi denna gång i minoritetsspråken inom kyrkan har kommit med i handboksarbetet på ett tidigt stadium.

Annika Sjöqvist Platzer

Kontakta redaktionen