Kommentar med anledning av kyrkorådets beslut om konstverket Bordet och Ordet

Nyhet Publicerad Ändrad

Med djup beklagan men också med respekt för den demokratiska processen får vi idag konstatera att kyrkorådet i Uppsala pastorat har beslutat att inte ta emot kyrkostyrelsens gåva Bordet och Ordet – en sinnebild för reformationen med anledning av dess 500-årsdag.

Kyrkorådets beslut innebär en förlust för kulturen och kyrkan i Uppsala. Man avstår från en möjlighet att med anledning av 500 år av reformation i form av ett konstverk uttrycka något av det som vår bildningstradition, vår kultur och våra värderingar bygger på. Konstverket Bordet och Ordet utanför vår rikshelgedom hade varit en tillgång för långt fler än dagens församlingsbor i Uppsala. Det är också en förlust för domkyrkans omfattande pedagogiska verksamhet – pedagogiken och barnperspektivet har varit centrala utgångspunkter för hela projektet.

Efter kyrkorådets beslut har enskilda ledamöter av kyrkorådet i media framfört tankar på alternativa placeringar av verket. Eftersom skissen har utformats platsspecifikt, ligger detta inte inom ramen för kyrkostyrelsens gåva.

Vi vill uttrycka vårt varma tack till konstnären Meta Isæus-Berlin, vars skiss Bordet och Ordet visar prov på en enastående förmåga att med varm innerlighet föra samman historiska rötter med samtida formspråk.  Vi vill också tacka konstkonsulten Linda Wallenberg för hennes professionella och entusiastiska arbete, liksom domkyrkoarkitekten, samt konstnärliga, tekniska och antikvariska experter som har säkerställt projektets genomförbarhet.

Tack också till alla er som har omfamnat idén med konstverket och varit beredda att bidra som sponsorer.

Miljön i och omkring domkyrkan är ett starkt vittnesbörd om gångna generationers frimodighet att uttrycka sin historia och därmed skapa framtidsvisioner. Låt oss hoppas att det kommer generationer efter oss som vågar samma frimodighet och skaparglädje!

Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i Kyrkostyrelsen