Ung och vill se världen?

Nyhet Publicerad

Är du mellan 20 och 30 år och pluggar eller är aktiv inom internationellt arbete med social eller diakonal inriktning, eller känner du någon som är det? Sök stipendiet Anders gåva.

Med Anders Wejryds stipendium får du möjlighet att delta i en internationell kyrklig kontext genom att vistas i och delta i en kyrklig verksamhet eller organisation utomlands. Syftet är att utforska vad det innebär att vara en relevant kyrka i vår samtid, både ur ett lokalt och ett globalt diakonalt perspektiv.

Geografiskt skall resan förläggas utanför Europa till någon av regionerna Latinamerika, Afrika, Mellanöstern eller Asien. Det är du själv som föreslår och beskriver ett projekt som du vill arbeta med, samt i vilken region projektarbetet ska förläggas. Du ska behärska engelska samt eventuellt ett tredje språk beroende på vilken region du väljer att förlägga ditt projektarbete i.

Ansök senast 30 april.