Ny skrift om kristna i Mellanöstern

Nyhet Publicerad Ändrad

Skriften Kristna i Mellanöstern är ett pedagogiskt kunskapsmaterial som hjälper församlingar och andra intresserade att bättre förstå kristna som kommer från Mellanöstern. Den berättar också om hur Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor i Mellanöstern.

Kristna från Mellanöstern finns i Sverige och vi vill välkomna dem att fira gudstjänst. Vi hoppas också att de vill delta i annan verksamhet i Svenska kyrkans församlingar.

Tanken med skriften är att ge även den som inte är helt inläst på Mellanöstern en utgångspunkt för sina samtal

Klicka på bilden och ladda ned Mellanösterns kristna (pdf, 66 sidor)

Ideella krafter är viktiga i våra arbeten, något som blev mycket tydligt under 2015. Förhoppningen är att materialet både kan ge en första inblick och vägar vidare till fördjupad kunskap. 

Skriften tar upp dessa frågor och ämnen: 

  • Hur är det med de kristnas situation i Mellanöstern?
  • Ser det likadant ut i hela regionen eller hur skiljer det sig åt mellan olika platser?
  • Vilka kyrkor finns i Mellanöstern och hur är de organiserade?
  • Samlevnad eller konflikt med andra religioner – hur ser det ut?
  • Vad gör Svenska kyrkan, och vad medverkar vi till, tillsammans med kyrkor och organisationer på plats i Mellanöstern?
  • I slutet av skriften finns en ordlista över vanliga begrepp. 

Skriften Kristna i Mellanöstern är resultatet av ett uppdrag från kyrkomötet.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för människor som är i utsatta situationer på grund av sin tro.