Svenska kyrkan på klimattoppmötet i Marrakech 

Nyhet Publicerad

Den 6-18 november äger FN:s 22:a klimatkonferens rum i Marockos huvudstad Marrakech. Under COP22 kommer världens länder försöka komma överens om vägen framåt efter Paris, samt ta itu med arbetet att omsätta avtalet i praktiken. 

FN:s klimatmöte i Marocko är det första sedan klimattoppmötet i Paris i december 2015. Då antogs ett historiskt klimatavtal.

Men för att avtalet från Paris ska kunna genomföras behöver många svåra frågor fortfarande lösas. En sådan fråga är den om klimatfinansiering - det vill säga stödet till fattiga länders klimatanpassning och omställning.

Rika länder har utlovat ett stöd i form av pengar, kapacitetstärkning och teknologi - men den processen går för långsamt och fattiga länder efterfrågar nu en större tydlighet kring vilket stöd man kommer kunna förvänta sig i framtiden.

En annan knivig fråga ligger i hur man ska rapportera och följa upp  länders nationella klimat-handlingsplaner, alltså de planer som länder har lämnat in till FN och som beskriver hur de kommer arbete för att minska sina respektive utsläpp.

Somliga länder vill ha riktlinjer som ska gälla för alla länder om transparens, uppföljning och rapportering – medan andra länder håller hårt på att klimatavtalet inte ska innebära intrång i det nationella självbestämmandet. 

Parisavtalet innebar ett försök att gå ifrån uppdelningen mellan rika och fattiga länder som har präglat klimatförhandlingarna sedan start, och medan detta lyckades på pappret är den psykologiska föreställningen om hur världen ser ut desto svårare att bryta. 

Svenska kyrkan finns med på plats under COP22, både som en del i ACT-alliansens och Kyrkornas Världsråds delegationer, för att bevaka, analysera och bidra genom dialog till förhandlingarna.

Att civilsamhällesorganisationer finns med under förhandlingarna är av central betydelse för att dessa ska genomsyras av öppenhet och delaktighet, och ibland är det också ett måste för att påminna förhandlarna om vad det faktiskt handlar om. Det vill säga att världen nu måste agera snabbt för att stävja den globala uppvärmningen och lyckas hålla den under +2 grader, och helst under +1,5 grader. Och att man nu måste rikta ett kollektivt och solidariskt stöd till världens fattiga och utsatta länder för att de ska kunna klara av att anpassa sig och samtidigt ställa om till förnybar energi.  

Förhoppningsvis kommer COP22 innebära ett steg framåt i processen och ta världen närmare målet om att stoppa de globala utsläppen!  

Läs om Svenska kyrkans klimatarbete.