Låt kärleken gå mitt på vägen - 16 oktober

Nyhet Publicerad Ändrad

Luther skriver i en daglig betraktelse: Det blir då så, att jag låter kärleken, lika emot var man, gå mitt på vägen, så att den ej kommer att knuffa undan någon annan människa.

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

För en tid sedan fick alla anställda på arbetsplatsen möjlighet att se en film om Martin Luther. Inledningsvis krånglade tekniken. Efter en stund ställdes frågan till alla i salen: Finns det någon datorkunnig som kan fixa det här? Två personer kände sig manade och gick fram. Med gemensamma krafter var problemet så småningom löst. Det finns ingen formell juridisk skyldighet i Sverige att ingripa i sådana situationer. Det finns det inte heller för läkare när det på ett flygplan, en idrottsarena eller vid något annat arrangemang uppstår en medicinsk nödsituation. Dock manar etiska regler läkaren att efter bästa förmåga bistå människor.

Självklart är det stor skillnad i allvarsnivån om det gäller att få igång en film eller att få igång ett hjärta. Precis som det kan vara skillnad i människors motgångar och olyckliga omständigheter. Genomgående i Bibeln ser vi hur Gud på olika sätt och genom olika människor manar oss att göra allt vi kan för att hjälpa en behövande medmänniska. Budskapet är tydligt. Vi ska behandla medmänniskan med respekt och försöka möta människans behov.

I Bibeln är Jakob en i raden av ledare som går rakt på sak när han ser oansvarigt uppträdande såsom att favorisera en del på grund av deras kläder, tillgångar och ställning i samhället. Han menar att kristendomen inte handlar enbart om tro, utan även om ett förvandlat liv. Ett liv som inte ser ner på utsatthet och fattigdom, utan som möter människans behov med respekt, hjälp och stöd. Utan att kräva något tillbaka.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand och den medmänskliga omsorg som Gud manar till. Grunden för diakonin är Guds kärlek som vi har fått möta genom Jesus Kristus.

I kyrkan brukar detta kallas för diakoni som betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand och den medmänskliga omsorg som Gud manar till. Den visar sig i relationer på platsen där vi finns, i vårt samhälle, i vårt land och för människor i hela världen. Grunden för diakonin är Guds kärlek som vi har fått möta genom Jesus Kristus. I den kärleken får medmänniskan bli sedd och bekräftad. Diakonin finns för att visa solidaritet i utsatthet och förtryck.

Filmen om Martin Luther kom igång och vi fick följa en filmatisering av munkens liv där han brottades med de stora frågorna vars svar präglar den grund som idag gör Svenska kyrkan till en del av den världsvida evangeliska-lutherska kyrkan. Luther skriver i en daglig betraktelse: Det blir då så, att jag låter kärleken, lika emot var man, gå mitt på vägen, så att den ej kommer att knuffa undan någon annan människa. Då har jag den rätta, kristna fullkomligheten, som inte tillhör något särskilt ämbete och stånd utan är och skall vara gemensam för alla kristna.

Alla kristna, oavsett vilka vi är, har ett gemensamt uppdrag. Det är att sprida evangeliet i ord och i handling. Kyrkan finns inte för sin egen skull, utan för att världen ska leva och få finna tröst och hopp. Gudstjänsterna samlar oss till vårt gemensamma uppdrag att hitta vårt samhällsansvar och att arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Bön: Jesus du som tar ställning för människor som är nedtystade och som lever i utsatta situationer, möt mig nu som den jag är. Låt inte nöden ta överhanden, utan håll mitt hjärta nära dig och få igång mitt hjärta så att jag lär mig att dela med mig till andra. Gör mig till den syster eller broder jag ska bli till min medmänniska. Jesus, jag ber dig: Lev i mig. Amen.

Ing-Marie Lundberg, teckenspråkig verksamhet Gävle pastorat/Uppsala stift

 

Tankar inför helgen

Under rubriken Tankar inför helgen funderar en präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker varje vecka om  den kommande söndagens tema och bibeltexter. Här kan du få hjälp att tänka på vad den kristna tron kan betyda i din vardag, i samhället och i ditt liv. 

Här kan du läsa tidigare veckors tankar.