Ny kyrkohandbok på väg ‒ snart kan alla tycka till

Nyhet Publicerad Ändrad

Många är engagerade i arbetet med den nya kyrkohandboken. Det visar inte minst den intensiva debatten. Om ett halvår går förslaget ut på remiss, och alla församlingar får möjlighet att tycka till om förslaget innan det behandlas av kyrkomötet.

Just nu pågår en process i Svenska kyrkan som handlar om att revidera kyrkohandboken, på uppdrag av kyrkomötet. En kyrkohandbok innehåller ordningar för gudstjänster, både för söndagen och veckogudstjänster, och till exempel dopgudstjänst och vigselgudstjänst. När en ny kyrkohandbok beslutas av kyrkomötet är det den åttonde kyrkohandboken i Svenska kyrkan sedan reformationen på 1500-talet.

Bearbetning och granskning

Från juni 2012 till februari 2014 var ett kyrkohandboksförslag ute på remiss i 40 procent av alla församlingar i Svenska kyrkan. Gudstjänsterna prövades i försöksverksamhet och många har fortsatt fira gudstjänst med dessa ordningar. Drygt 90 procent av församlingarna svarade att deras gudstjänsttraditioner rymdes väl eller mycket väl i förslaget. Kritik kom inte minst om musiken, från kyrkomusiker i Svenska kyrkan och musikaliska företrädare.

Utifrån synpunkterna i remissvaren 2014 har ett intensivt arbete pågått med bearbetning av gudstjänstordningarna. Experter inom språk, musik och teologi har funnits med. Särskild vikt har lagts vid bearbetning och granskning av den teologiska balansen, språkets rytm och musiken i förslaget.

För att kunna ta till vara alla synpunkterna, göra bearbetningar på ett grundligt sätt och få tid för expertgranskning förlängdes tidsplanen för revisionen. Nu börjar det reviderade förslaget ta form.

Förändringarna handlar bland annat om ett utvecklat barnperspektiv, teologiska teman (som hur kristologin uttrycks i vissa böner), dopgudstjänsten, konfirmationsgudstjänsten och musiken i förslaget. Några medeltida musiksatser återkommer. Ackordanalys för orgel och andra instrument föreslås för all musik. Annan musik (både äldre och nyskriven) ska vara möjlig att använda till kyrkohandbokens texter. Målet är att dessa förändringar ska främja gudstjänstfirandet i församlingarna.

Uppföljande remiss till församlingarna

Den 1 januari 2016 till 15 maj 2016 går ett reviderat förslag på en uppföljande remiss. Det är viktigt att många får tycka till om kommande ny kyrkohandbok. Därför kommer alla församlingar ha möjlighet att svara och komma med synpunkter. Särskilda frågor ställs dessutom till de som tidigare varit försöksförsamlingar. Efter denna uppföljande remissomgång görs slutbearbetning av kyrkohandboksförslaget, som sedan kan gå till kyrkomötet för behandling hösten 2017. En ny kyrkohandbok kan tas i bruk under 2018.

I grunden handlar hela revisionen av kyrkohandboken om Svenska kyrkans gemensamma gudstjänstfirande, och viljan att stärka ett levande gudstjänstliv.

Solveig Ininbergs
Huvudprojektledare för kyrkohandboksrevisionen