Foto: Marie Renaux/LWF

Biskop Munib Younan tal från Malmö Arena 31 oktober

Biskop Munib Younan kommenterade personligt de olika vittnesbörden som andra närvarande framfört i Malmö arena.

Det skänker mig ofattligt stor glädje att vara här idag och bära vittnesbörd om den heliga andens arbete med att så enighet mellan Jesu följeslagare. Den heliga anden, för att citera Martin Luther, ”kallar, församlar, upplyser och helgar hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron.”

Idag, i Lund och i Malmö, har vi upplevt en modern version av den heliga andens mirakel, precis som lärjungarna upplevde det i min hemstad Jerusalem för tvåtusen år sedan. Vi tackar den treenige Guden för att vi går från konflikt till gemenskap.

Vår historiska sammankomst idag skickar ett budskap till hela världen att ett starkt religiöst engagemang kan leda till försoning istället för att alltid bidra till mer konflikter i en redan sårad värld. När troende människor arbetar för att åstadkomma enighet och försoning kan religionen få alla människors samhällen att blomstra.

Jag har lyssnat noga på era vittnesbörd. De skär mig i hjärtat. I första Korintierbrevet säger Paulus angående Kristi kropp att ”Om en lem lider så lider alla lemmarna med den.” Och på samma sätt ”om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den” (1 Kor. 12.26). Idag lider alla vi som tagit del av era vittnesbörd med er, även i denna stund när vi hedrar de många sätt som Gud har arbetat på genom er för att möta er nästas behov.

Pranita, jag tackar dig för att du utmanar oss med åsikten att klimaträttvisa inte är ett isolerat problem. De klimatförändringar vi ser berör oss alla och i första hand de som är mest sårbara. Klimaträttvisa inbegriper därför generationsöverskridande rättvisa och rättvisa mellan könen. Kyrkorna har en stor roll att spela vad gäller utformningen av en klimatpolicy. Du och många andra unga människor har övertygat oss äldre ledare om vikten av att ta itu med klimatförändringarna. Jag ber er alla att fortsätta arbeta för att åstadkomma en förändring. Tig aldrig. Som Psaltaren säger: ”jorden” är Herrens. Klimatförändringarna är en fråga om rättvisa för Guds skapelse.

När LVF-rådet möttes i Bogotá 2012 hörde vi det colombianska folkets rop på hjälp från alla partier och grupperingar. Monseigneur Fabio, katolska och lutherska ledare i Colombia har alltid uppmuntrat till en fredlig lösning på det 52 år gamla inbördeskriget i landet. Samtidigt som vi välkomnar de som har accepterat fredsavtalet bönfaller jag, tillsammans med det colombianska folket: ge freden en chans. Ge ert folk chansen att leva värdigt och rättvist. Låt inte vapen och giriga vapenhandlare förstöra era liv. Bara freden kan leda till ett rikt liv i framtiden. Vi vet att den stora majoriteten av Colombias befolkning inte vill ha något att göra med strider och krig. Tack för att du tar upp de utmaningar som i synnerhet ursprungsbefolkningen står inför: det folk som var på plats innan moderna gränser drogs upp runt omkring dem och moderna ideologier drog in dem i konflikter. Må de också få uppleva fred och rättigheter i sitt land.

Våra systrar från Burundi och Sydsudan, Marguerite and Rose, har påmint oss om det höga pris barnen betalar i tider av konflikt och flykt. Barn utgör 41 procent av världens 43 miljoner flyktingar. Nära hälften av alla flyktingar är kvinnor. Jag är själv en palestinsk flykting med föräldrar från Be´er Sheva. Alla flyktingar är mina systrar och bröder. Min familj var fattig och på flykt, men kyrkan tog emot oss. Jag kan fortfarande känna smaken av den varma choklad som Lutherska världsförbundet skickade, tillsammans med maten, för att ge oss styrka. Kyrkorna i Jerusalem utbildade oss, stärkte vår tro och brydde sig om både våra andliga och materiella behov. Den lutheranska kyrkan gav oss styrka att göra det rätta. Jag uppmanar alla världens kyrkor att ”Välkomna främlingen ibland oss” som UNHCR-dokumentet säger. Vi har åtagit oss att utbilda och ge kraft till alla flyktingar och alla människor så att de kan återvända och bygga upp sitt eget samhälle. Förutom att sprida evangeliet om Guds omslutande kärlek, som vi hörde från vår syster i Burundi, utmanar vi världens alla länder att, som Mika säger, ”göra det rätta” för alla samhällen som upplever orättvisa. (Mika 6.8) Skjut politiska intressen åt sidan och arbeta för att alla Guds barn får ett värdigt liv.

Vi ska snart lyssna till biskop Antoine från Aleppo. Det är viktigt att idag tala om de utmaningar som möter kristna i Mellanöstern. Ni, i Syrien och Irak – tillsammans med kristna samhällen i Sudan, Sydsudan, Nigeria, Pakistan and Bangladesh – har lärt oss vad martyrskap verkligen är. Ni är våra förebilder. Samtidigt som vi inte vill dö för vår tro ber vi för de samhällen som lider under ett ökat tryck och förföljelse. Kristna som lever under svåra förhållanden längtar starkt efter att bli en integrerad del av samhället, medborgare med lika värde, samma rättigheter och ansvar, som främjar mångfalden. För alla er är Jesus budskap tydligt: ”Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket.” (Lukas 12.32).

Idag har vi hört era röster som trängtar efter rättvisa. Eftersom vi är befriade av Guds nåd har vi inget annat val en att arbeta för rättvisa. Det kan inte bli någon fred i världen utan rättvisa. På samma sätt som ni har talat med en röst måste våra kyrkor tala med en röst och ena alla människor som vill väl att bilda en rättvisans symfoni som överröstar de som önskar fortsatt förtryck. Jag ber var och en av er att be för mitt land och för en rättvis lösning på den israelisk-palestinska. Be för att Guds önskan om rättvisa kommer att uppfyllas. Be för att Jerusalem blir en stad där tre religioner – judendom, kristendom och islam – och två folk – palestinier och israeler – kan samsas. Låt rättvisa sprida sig över hela Mellanöstern och till jordens alla hörn.

Gustavo Gutiérrez skrev: ”Vår omvändelse till Herren innebär en omvändelse till nästan.” Samtidigt som vi möts här, katoliker och lutheraner, tillsammans med flera andra ekumeniska gäster, utmanar den heliga anden oss att börja om på nytt. Jag är övertygad om att vår gemensamma uppgift består inte bara av teologisk dialog men också av praktiskt vittnesbörd, martyrskapet, hos den profetiska diakonin. LVF hyllar överenskommelsen mellan Caritas och World Service att arbeta tillsammans för att lindra mänskligt lidande, vare sig det beror på naturkatastrofer, politiskt förtryck, systembunden fattigdom eller smittsamma sjukdomar. Jag är stolt över att svara på Guds kallelse tillsammans med er så att världen kan se hur lutheraner och katoliker älskar varandra och tjänar sin nästa, så att världen kan tro. Gud välsigne er, vi ber för att Gud ska välsigna vår fördjupade relation med varandra.

Biskop Munib A. Younan ordförande, Lutherska världsförbundet.