Äppelblom
Foto: Royne Mercurio

Ord för bön

Nyhet Publicerad

Bönen är samvaro med Gud. Då lär vi känna varandra, människa & Gud.

 

Bön är genuint mänskligt d v s alla har antagligen bett någon gång. Vi kanske ber oftare när livet är svårt. Men vi kan också tacka med en bön.

Vi kan låna ord eller ta våra egna. Men bönen behöver inte kläs i ord.

 

Gud hör oss ändå.

- - -

Gud, giv mig sinnesro att acceptera

det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden.

AA-bönen

Reinhold Niebuhr

Du som vill att jag ska finnas
du som vet att jag är jag -
du förstår mitt hjärtas längtan
och är hos mig natt och dag.
Din är jag och all din kärlek
får jag varje andetag.
Margareta Melin

 

 

Herre, hjälp mig.

 

Gud,
när oro och bekymmer
får makt över mig,
hjälp mig då att vila i dig,
skilja mellan stort och smått
och lämna framtiden i dina händer.
I Jesu namn.
Amen.

Gud som haver barnen kär,
Se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
Står mig lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

 

 


Jesus, tänk på mig.

 


Du finns överallt, Gud.
Till och med inne i mig själv.
Jag behöver inte leta efter dig.
Allt jag behöver göra är att sitta
stilla ett tag och lyssna.
Du finns där.
Om jag är tyst så kanske jag
hör dig.
Jag lyssnar inåt.
Jag lyssnar till dig, Gud.
Anna Dunér

 

Herre, du vars kärlek uthärdar allt,
uthärda också mig.
Gör så att jag orkar ge andra något
av allt det som de väntar sig av mig,
och hjälp mig att med glädje ta emot
det som du ger mig genom dem.
Kerstin Anér (bearb)

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.
Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.
O gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket
efter att bli tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.
Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.
Franciskus

Herre, visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den.
Heliga Birgitta

Upprätta oss, Herre,
och vänd våra blickar till dig.
O eviga ljus, lys in i våra hjärtan.
O eviga sanning, skingra vår okunnighets mörker.
O eviga godhet, fräls oss från det onda.
O eviga kraft, var du vårt stöd.

Skänk oss av din oändliga nåd,
att vi i dag och alltid följer din Sons,
den välsignades, fotspår och till sist
får gå in i din utlovade glädje.
A Alkuin (bearb)


Led mig från död till liv,
från lögn till sanning.
Led mig från vanmakt till hopp,
från rädsla till tillit.
Led mig från hat till kärlek,
från krig till fred.
Låt fred fylla våra hjärtan,
vår värld, vårt universum.
Ur Bönbok Sv Unga Katoliker

Herre, rör vid våra hjärtan.
Låt oss inte be för mycket för oss själva.
Och se till att vi delar allt
med dem som ingenting har.
Var du bröd för de människor som ingenting har.
Var du med dem som har allt av detta livets goda.
Var med dem som hungrar
och dem som för åt sidan halva tallrikar mat.

Vi är alla dina barn.
Vi behöver dig.
Vi behöver din kärlek,
så att vi kan älska varandra inbördes.
Välsigna oss och
våra bröder och systrar
i hela världen.
Afrikansk bön (bearb)

Herre, hjälp mig
att ta emot livets ofrånkomliga växlingar,
såsom jag tar emot solsken och regn, dag och natt.
Låt mig lugnt acceptera erfarenheten
att jag inte är världens centrum,
utan en bland många,
ett av de tusentals vetekorn
som skall falla i jorden och dö.

Du ensam vet när tiden för skörd är inne.
Låt min uppgift då vara fullgjord.
O Gud, välsigna mig så att mitt liv bär frukt.
Dig vare ära i evighet.
G Wingren (bearb)