Ansök

Ansök till Himlaliv

Vill ni ställa ert/era barn på kö till förskolan Himlaliv?

Anmälan till vår förskola görs via Linköpings kommuns hemsida och Barnomsorg på webben. Klicka på länken för att skicka en anmälan.

Förskolan tillhandahåller inkomstblankett vid start, vilken vårdnadshavare fyller i och sedan lämnar till förskolan.