Kyrkovalet 2021

Frågor och svar om kyrkovalet

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och bygger på människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet får Svenska kyrkans medlemmar rösta på de nomineringsgrupper som ställer upp.

När är kyrkovalet?

Söndag den 19 september är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som får förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat utser kyrkorådet, som är den lokala styrelsen. Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar; Berga församling, Domkyrkoförsamlingen, Gottfridsbergs församling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Skäggetorps församling, S:t Lars församling, Ryds församling och Tannefors församling. I respektive församling väljs sedan ett församlingsråd.

Stiftsfullmäktige finns på regional nivå och beslutar om stiftet, vars uppgift är att stödja församlingar/pastorat i deras verksamhet och förvaltning. Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivån och beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I Linköpings domkyrkopastorat ställer följande grupper upp:

Mer information som presenterar alla nomineringsgrupper och vad de vill verka för kommer att publiceras här på hemsidan och i tidningen Liv & Längtan. 

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan och kyrkobokförd i en församling i Sverige senast den 1 augusti 2021.

När kommer röstkortet?

Röstkorten delas ut till alla röstberättigade omkring den 1 september. På röstkortet finns uppgifter om din vallokal och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om var du kan förtidsrösta i. Ifall du inte får något röstkort, om du tappar bort det eller om du upptäcker något fel, kontakta pastorsexpeditionen.
Kontaktuppgifter till pastorsexpeditionen:
013 – 30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.