Nya klanger i katedralen

I bachprojektets förlängning finns förverkligandet av planerna på en ny kororgel i Linköpings domkyrka. Ett efterlängtat instrument för gudstjänst, konsert och pedagogisk verksamhet.

Varför en ny kororgel?

Under de senaste 50 åren har orgelsituationen i Linköpings domkyrka diskuterats. Verksamheten i domkyrkan har förändrats under åren, både med avseende på hur man firar gudstjänst och hur man musicerar. Tydligast har utvecklingen kunnat ses framme i domkyrkan – kring koret och högaltaret. Behovet av att kunna använda en annan slags orgel än de befintliga är nu mycket stort och påtagligt. Ett orgelprogram som beaktar hela domkyrkan ur ett musikaliskt och liturgiskt perspektiv har därför tagits fram av en projektgrupp och lyfter fram koret och en ny kororgel som främsta prioritet för musiken i domkyrkan.

Behövs det verkligen en kororgel till?

Ja! Det behövs en ny orgel med nya och andra klanger som överbryggar de begränsningar den nuvarande kororgeln har för att på ett mer mångfacetterat sätt kunna leda psalmsången och ackompanjera körsång. Även av pedagogiska skäl är en ny orgel högst önskvärd. I Musikskolan som drivs av Svenska kyrkan i Linköping finns just nu över 30 barn och unga som får orgellektioner. Kororgeln skulle naturligtvis användas i deras undervisning, men dessa unga är också framtidens kyrkobesökare och våra kommande kyrkomusiker. Arbetet med att bygga en ny kororgeln kan också ses som generationsöverskridande projekt med sikte på framtiden. Under bygget kan barn och unga, skolor i olika stadier, bjudas in att vara med i den spännande processen. Här krävs yrkesskicklighet i både arkitektur, olika hantverk, teknik och fysik och så i musik såklart!

Du kan bidra till detta projekt!

Kostnaderna är betydande för ett projekt som detta. Alla gåvor mottages tacksamt! Swishnummer: 123 466 1005. Bg: 730 – 6814.

Varför skall man bidra?

För att bidra till ett gott ändamål för framtiden.
Projektet Nya klanger i katedralen

- kommer att möjliggöra ett ännu rikare musikliv i Linköpings domkyrka till gagn för kyrkans alla besökare

- utvecklar den pedagogiska verksamheten i musikskolan

- kan bli ett samlande projekt för hela staden och regionen tack vare projektets bredd

- görs med högsta ambitioner beträffande hantverksmässig, teknisk, arkitektonisk och musikalisk kvalitet med hållbarhet som ledstjärna

- kommer att röna betydande intresse i Sverige, såväl som internationellt

Vill du veta mer?

Kontakta domkyrkoorganist
Sara Michelin  0704-34 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se