Meny

Svenska kyrkan i Umeå

Livet i Umeå pågår. Mitt i en världsvid pandemi. Många verksamheter i Umeås sex församlingar är pausade, men kyrkorna är öppna och vi firar gudstjänst i extra stor omsorg. Du kan också ta kontakt för samtal.

Nyheter