Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är att granska hur Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Att vara huvudman innebär bland annat att bygga och ta hand om kyrkogårdar och krematorium, gravsätta de avlidna och föra gravbok. Hur huvudmännen utför detta uppdrag kontrolleras av oberoende begravningsombud som utses av länsstyrelsen.

BEGRAVNINGSOMBUDEN SKA

  • granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till Svenska kyrkans övriga verksamhet
  • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och fråga vad de har för önskemål
  • ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund
  • samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett.

Begravningsombuden ska ha tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten.

Begravningsombud för Svenska kyrkan i Umeå

Katarina Nilsson Reian

Telefon: 070-585 05 16
E-post: katarina.reian@umea.se

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Lagar och riktlinjer

Begravningsverksamheten styrs både av lagar och riktlinjer. Allt vårt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne.

Låg byggnad i vitt med brunt tak.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen har öppet helgfria vardagar för att svara på dina frågor. På denna sida finns kontaktuppgifter till alla olika enheter inom Umeås kyrkogårdsförvaltning.