Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Internationella gruppen i Umeå stadsförsamling

En tisdag i månaden kl 18.30-20.30 i Församlingsgården, Ö Esplanaden 9. Gruppen är ett forum för internationella frågor och engagemang.

Vårens datum: 
14/3, 25/4 & 23/5