Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas från, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Juridiskt sett består Svenska kyrkan av flera olika delar, som bland annat stift, pastorat och församlingar. 

Umeå pastorat består av sex församlingar: Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå Maria församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling och Tavelsjö församling. 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna bedriva församlingsverksamhet och för begravningsverksamheten. Du kan läsa mer under respektive rubrik nedan.

 

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter:

umea.pastorat@svenskakyrkan.se
090-200 25 00

Personuppgiftsansvarig

Umeå pastorat i Umeå
org. nr 252003-8890
901 10 Umeå 

Dataskyddsombud

Sophia Silfvernagel 
sophia.silfvernagel@agio.se 
070-237 81 63


Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur vi hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen oss. Rör dina frågor eller klagomål en annan församling, vänd dig direkt till den, (är du osäker på vilken församling du tillhör kan du hitta den här>). Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).