Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon: +46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas från, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Juridiskt sett består Svenska kyrkan av flera olika delar, som bland annat stift, pastorat och församlingar. 

På den här sidan kan du läsa om Umeå pastorats behandling av personuppgifter. Här finner du en sammanställning av relevanta definitioner.

Umeå pastorat består av sex församlingar:

·       Umeå Stadsförsamling

·       Ålidhems församling

·       Umeå Maria församling

·       Tegs församling

·       Umeå Landsförsamling

·       Tavelsjö församling

Om du exempelvis vill veta hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta församlingen.

För att du enkelt ska kunna få en överblick av Umeå pastorats behandling av just dina personuppgifter har vi sorterat in behandlingarna under tre olika personkategorier: 

Medlemmar i Svenska kyrkan 
Personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan   
Givare till Svenska kyrkans internationella verksamhet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: 
Umeå pastorat i Umeå, org. nr. 252003-8890, 901 10 Umeå

Umeå pastorat har utsett dataskyddsombud. Om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du mejla till: umea.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen församlingen. Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Datainspektionen.