Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas från, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Juridiskt sett består Svenska kyrkan av flera olika delar, som bland annat stift, pastorat och församlingar. 

I den här broschyren kan du läsa om Umeå pastorats behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Victoria Hedberg                           August Berg
Administrativ chef                        Dataskyddsombud