Kyrkans stödgrupp

Stödgruppen ger och skapar stöd. Den kan begäras ut av räddningstjänst, ambulans, polis och Försvarsmakten vid allvarliga händelser som olyckor eller dödsbud. Gruppen består främst av präster och diakoner.

Kyrkans stödgrupp är ett initiativ från Svenska kyrkan i Umeå. Verksamheten har funnits i över 25 år och kyrkan står för alla kostnader. Cirka tolv personer har jour en vecka i taget, året runt.

Stödgruppen hjälper till att etablera ett nätverk av personer kring den eller de som drabbats av en akut kris eller händelse. Drabbade personer och deras närstående kan behöva stöd, tröst och trygghet men också hjälp med att hantera praktiska, vardagliga saker i det dagliga livet. 

 

Joakim Lavin, tf förman på Räddningstjänsten i Umeå. Ingrid Holmström Pavval, huvudansvarig för Kyrkans stödgrupp. Mikael Åström, operativt ansvarig för Kyrkans stödgrupp. Johan Eklund gruppchef på Polisen i Umeå. Foto: Lina Eriksson

Johan Eklund är gruppens kontaktperson på Polisen.
- När en polis varit med om hjälpen från Kyrkans stödgrupp, kommer man vilja ha den igen. Det ger mig ett lugn att någon finns där för de drabbade. Vid dödsbud, speciellt om barn är inblandade, är det skönt att ha med sig någon från stödgruppen. De har stor erfarenhet och kan stanna kvar hos familjen när jag lämnar dem.

De senaste åren har stödgruppen begärts ut vid ungefär 20 tillfällen per år. Ett sådant var flygolyckan 2019 då nio personer omkom.

- Det är en trygghet för mig att kunna lämna över till stödgruppen, säger Joakim Lavin, tf förman på räddningstjänsten i Umeå. De gör ett otroligt bra jobb och avlastar mig i mitt arbete på platsen. De kan också stanna kvar på ett annat sätt än vad vi kan.

Drabbade personer och deras närstående kan behöva stöd, tröst och trygghet men också hjälp med att hantera praktiska, vardagliga saker i det dagliga livet. 

- Vi fortsätter kedjan, säger Ingrid Holmström Pavval, huvudansvarig för Kyrkans stödgrupp. Vi kan vara med och stötta vid olycksplatsen men även följa med polisen som ska lämna ett dödsbud. Vi stannar kvar så länge det behövs och kan även ha samtal efteråt. Det är hedrande när de anhöriga ber mig att hålla i begravningen. 

Mikael Åström, operativt ansvarig för gruppen fortsätter.

- ’Men jag som gått ur kyrkan’ kan jag få höra människor säga ibland. Men vi finns där för alla som vill, oavsett om man är medlem eller inte. Vi vill att vår kompetens ska komma samhället till del. Ett sätt är att finnas till som medmänniska för dem som drabbats av kris och olycka. 

Gruppen verkar främst i Umeå kommun men kan stötta kranskommunerna vid behov. Personer ur gruppen utbildar polisstudenter i hur man ger dödsbud. Stödgruppen samarbetar med Umeå kommuns Posom-grupp, som samordnar psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer och större olyckor.

Samtal och stöd genom hela livet

När något inte blev som man hoppades eller livet har kört ihop sig kan det vara skönt att ha någon att vända sig till. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att förlora en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor med andra i samma situation.