Kyrkans stödgrupp

Stödgruppen ger och skapar stöd. Den kan begäras ut av räddningstjänst, ambulans, polis och Försvarsmakten vid allvarliga händelser som olyckor eller dödsbud. Gruppen består främst av präster och diakoner.

Kyrkans stödgrupp är ett initiativ från Svenska kyrkan i Umeå. Verksamheten har funnits i över 25 år och kyrkan står för alla kostnader. Ett 25-tal personer har jour en vecka i taget, året runt.

Stödgruppen hjälper till att etablera ett nätverk av personer kring den eller de som drabbats av en akut kris eller händelse. Drabbade personer och deras närstående kan behöva stöd, tröst och trygghet men också hjälp med att hantera praktiska, vardagliga saker i det dagliga livet. 

Mikael Åström operativt ansvarig för Kyrkans stödgrupp och Johan Eklund, gruppens kontaktperson hos Polisen.
Mikael Åström operativt ansvarig för Kyrkans stödgrupp och Johan Eklund, gruppens kontaktperson hos Polisen. Foto: Lina Eriksson

Mikael Åström är operativt ansvarig för Kyrkans stödgrupp i Umeå.
– Vi vill att vår kompetens ska komma samhället till del. Ett sätt är att finnas till som medmänniska för dem som drabbats av kris och olycka. Många uppdrag handlar också om att följa med polisen och lämna dödsbud, säger Mikael Åström.

Johan Eklund är gruppens kontaktperson på Polisen.
– Vid dödsbud, speciellt om barn är inblandade, är det skönt att ha med sig någon från stödgruppen. De har stor erfarenhet och kan stanna kvar hos familjen när jag lämnar dem.

Gruppen verkar främst i Umeå kommun men kan stötta kranskommunerna vid behov. Personer ur gruppen utbildar polisstudenter i hur man ger dödsbud. Stödgruppen samarbetar med Umeå kommuns Posom-grupp, som samordnar psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer och större olyckor.