Fastighet och vaktmästeri

Har du frågor om våra kyrkor och byggnader som finns runt om i Umeå?

Vi arbetar med övergripande fastighetsfrågor

    Vi arbetar med fastighetsskötsel i församlingarna