Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbeta med oss

Kul att du hittat hit! Här finns information om lediga jobb, Svenska kyrkan som arbetsgivare och intervjuer med några av våra fantastiska medarbetare.

Du behöver varken åka skateboard, kunna sjunga, eller tycka om att vandra i skogen för att trivas här. Vi är en brokig skara medarbetare med olika bakgrunder och intressen. En del brinner för att möta människor i utsatthet eller trimma perfekta gräskanter på kyrkogården, andra är uppslukade av att skapa predikan. Tillsammans förenas vi i en längtan efter mera himmel i Umeå.

Möt några av dina blivande kollegor

Vi bad några medarbetare berätta om Umeå, Svenska kyrkan och vad det är att hitta hem.

MEDARBETARUNDERSÖKNING

Vartannat år görs en medarbetarundersökning för att belysa vad som fungerar bra och mindre bra i organisationen. Hela 90% av de 200 anställda i Umeå besvarade enkäten 2017. Undersökningen har ytterligare 3000 svarande från andra församlingar och pastorat. Resultatet visade att Svenska kyrkan i Umeå ligger bättre till än snittet inom nästan alla områden. 90% svarar positivt på frågor som rör jämställdhet och tolerans, 84% på frågor som rör delaktighet och 88% känner sig motiverade i sitt arbete. Men det finns också utmaningar och områden som behöver förbättras. Enbart 68% svarar positivt på frågor som rör arbetsbelastning och 60% anser att organisationens mål är tydligt formulerade. Som arbetsgivare arbetar Svenska kyrkan i Umeå aktivt med frågor som ska förbättra arbetsmiljön framåt.  

FAKTA OM ORGANISATIONEN

Svenska kyrkan i Umeå har 67 000 medlemmar, 200 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda samt sex församlingar som samverkar inom Umeå pastorat. I pastoratet finns också ett kansli med gemensam fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, administration och bokning, personalfunktion samt kommunikationsenhet. 

Svenska kyrkan i Umeå äger och förvaltar fastigheter och kyrkogårdsmark med en budget på totalt 45 miljoner kronor samt omsätter 200 miljoner kr.

Mer information om verksamheten, prioriterade mål och ekonomiska nyckeltal hittar du i årsredovisningen, som för övrigt nominerats till Publishingpriset 2018.

UMEÅ - EN ATTRAKTIV STAD SOM VILL MER

Umeå är en universitetsstad som vuxit mer än de flesta andra svenska städer under 2000-talet. Atmosfären är öppen och präglas av nytänkande och en vilja att vara en så attraktiv plats som möjligt, både för befintliga och nyinflyttade invånare. Det märks inte minst genom det stora kulturutbudet och det utvecklade samarbetet mellan näringslivet och Umeå kommun. Läs mer på www.umea.se