Elsa Lundbergs stiftelse

Elsa Lundbergs stiftelse ger bidrag till Tegs församlings ungdomsverksamhet och till trivselskapande verksamhet för äldre, ensamma, skötsamma personer företrädesvis från Tegs församling.

Ansökan
Ansökan kan ske under hela året. Ansökningarna handläggs av församlingsrådet i Tegs församling. Skicka din ansökan till:

Församlingsrådet i Tegs församling
Jägarvägen 16
904 20 Umeå

eller till teg.forsamling@svenskakyrkan.se