Elsa Lundbergs stiftelse

Elsa Lundbergs stiftelse ger bidrag till Tegs församlings ungdomsverksamhet och till trivselskapande verksamhet för äldre, ensamma, skötsamma personer företrädesvis från Tegs församling.