Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frågor och svar om dopet

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om dopet samlade

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.

Alla är välkomna att låta döpa sig själv eller sitt barn. Kyrkan ser dopet som ett förbund mellan barnet och Gud och ser inte till vårdnadshavarens tro eller liv.

Praktiska frågor inför dopet


Jag vill boka ett dop, hur gör jag?

Du kan boka en doptid direkt här på webben eller ringa/mejla oss, kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. Det underlättar om du redan då vet:

  • Datum
  • Vilken kyrka du vill ha dopet i
  • Personnummer på den som ska döpas och eventuella vårdnadshavare

När bokningen är klar skickar vi uppgifter till präst, kyrkomusiker och dig via mejl. Sedan tar prästen kontakt för att boka tid för ett dopsamtal.

Hur gammalt ska barnet vara när det döps?

Det finns inga åldersgränser, varken uppåt eller neråt. Vi välkomnar dop i alla åldrar.

Kan jag döpas som vuxen?

Det går alldeles utmärkt att döpas som vuxen. Dopet utformas på ett lite annat sätt än när det gäller barndop. Ta kontakt med en präst och samtala om hur just ni ska göra.

Vi är en liten familj och kyrkan är så stor, finns det något mindre?

Kyrkorna och kapellen i Umeå har olika storlek och rymmer varierat antal besökare. Se bilder inifrån kyrkorna >

Flera av kyrkorna har också avgränsade lokaler som är mindre och som passar utmärkt för dop, till exempel Lillkyrkan bakom altaret i Umeå stads kyrka, Bönens kapell i Backens kyrka och kapellet i Mariakyrkan.
Se bilder på de mindre kapellen >

Kan vi ha dopet i vilken kyrka vi vill?

Ja visst, under förutsättning att det fungerar med jourande präst och tider i den kyrka ni vill boka. Kontakta oss för kyrkorna i Umeå, se uppgifter längst ner på sidan, förutom Helena Elisabeth kyrka (Västerbottens museum), Strömbäcks kyrka (Strömbäcks folkhögskola), Carlskyrkan och Ersmarkskyrkan som kontaktas direkt. Präst och musiker bokas alltid via oss.

För dop på andra orter tar du kontakt med den församlingen direkt.

Vi bor inte i Umeå, får vi ändå döpa vårt barn i någon av Umeås kyrkor?

Ja, det är bara att kontakta oss för att boka. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kan vi få ha dopet på annan plats som hemma eller i stugan?

Svenska kyrkan ser helst att dop sker i någon av kyrkans vigda lokaler, men om det finns särskilda skäl kan dop ske i hemmet eller på annan plats.

Får vi välja präst till dopet?

Ja, i den mån att prästen är i tjänst för den dag och tid som ni vill ha dopet. Det går också bra att själv fråga en anhörig eller vän som är präst i Svenska kyrkan. Kom bara ihåg att tala om för prästen att det inte betalas ut någon ersättning.

Vad kostar ett dop?

Dopet är gratis. Det kostar ingenting att hålla dop i någon av Svenska kyrkans egna kyrkor i Umeå. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Däremot kan det utgå lokalhyra om man bokar någon annans kyrka, exempelvis Helena Elisabeth kyrka som ägs av Västerbottens museum.

Måste jag vara döpt och/eller medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa mitt barn? 

Nej, det måste du inte vara. Om du/ni som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett din/era samfunds- eller religionstillhörighet.

Kan jag som tillhör ett annat samfund eller en annan religion döpa mitt barn?

Ja, det finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet. Är båda föräldrarna vårdnadshavare måste ni dock båda samtycka till att dopet sker.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni? 

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Namnet spelar en central roll i dopet, men dopet är i sig inte en namngivningsceremoni. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dophögtiden


Hur går ett dop till?

För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. 

Måste båda föräldrarna vara med vid dopet?

Har barnet två vårdnadshavare behöver båda inte delta vid dopet, men båda två måste samtycka till att dopet sker. Det går alltså inte döpa ett barn mot den ene förälderns vilja.

Får jag utforma dopceremonin som jag vill med egna dikter och sånger?

Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg. Så ja, du får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Prata med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som du önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Faddrar – hur funkar det egentligen?

Fadder är detsamma som gudmor eller gudfar och måste vara med vid doptillfället. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att dopet ska ha skett i Svenska kyrkans ordning även om det är önskvärt. Likaså finns det inget krav på att faddern är medlem i Svenska kyrkan även om det också är önskvärt. 

Det går att registrera upp till fyra faddrar per döpt person, men det är inget krav att fadder/faddrar måste utses. Många väljer att inte utse någon fadder alls.

Hur lång tid tar ett dop?

En dopgudstjänst i vanlig dopordning tar ungefär en halvtimme. Om ni har önskemål om extra sång och musik blir det lite längre.

Måste jag ha särskilda kläder när jag eller mitt barn döps?

Nej det behöver du inte, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. I flera av kyrkorna i Umeå kan man låna en dopklänning/dopdräkt för ett spädbarnsdop eller en konfirmandkåpa (en lång vid vit dräkt) vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Fråga oss när du bokar dopet vad som finns att låna i just den kyrka du har valt.

Kan vi ha dop i en vanlig gudstjänst?

Absolut, det är välkommet med dop i gudstjänsten! En sådan gång utformar prästen gudstjänsten utifrån dopet.

Får vi låna lokal för fika efter dopet?

Ja, alla församlingar har en lokal där dopkalas kan hållas. Det är inte alltid i själva kyrkan utan kan vara i annan lokal i närheten. Det kostar ingenting. Du kan läsa mer om dem här >

Fanns din fråga inte med?

Fyll i formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.

Fyra personer och en präst står framme vid altaret. En av kvinnorna håller en liten bebis med dopklänning i famnen.

Boka dop

Vad roligt att du vill boka ett dop här i Umeå. Det finns många kyrkor och kapell att välja mellan. För de större kyrkorna kan du göra en preliminär bokning direkt här på hemsidan. Det går också bra att kontakta vår administrativa enhet.

En liten bebis blir döpt. En kvinnlig präst håller sin hand på hans huvud.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Dopet är öppet för alla, såväl barn som vuxna. Det är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

Planera ett dop

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser eller som en stor fest med hela släkten närvarande.

Teologiska rummet ska vara ett forum med högt i tak, tycker kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Våra kyrkor och mötesplatser

Det pågår verksamhet varje dag året runt i våra kyrkor och mötesplatser. Klicka på namnen nedan för att läsa mer om vad som är på gång, vem som jobbar där och mer om byggnaderna.

Boka tid och plats för dop

Boka på webben: Hitta lediga tider för dop

Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid:
Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Östra Esplanaden 9 2tr, Umeå
Postadress: Svenska kyrkan i Umeå, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå