Foto: Lina Eriksson

Säkra gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar regelbundet att alla gravstenar är säkert monterade, för att de inte ska utgöra en risk för besökare eller personal. Här kan du läsa mer om arbetet med gravstenssäkerhet.

Aktuella säkerhetskontroller

Under 2017 kontrollerade kyrkogårdsförvaltningen att gravstenarna på Norra kyrkogården och Backens kyrkogård var säkert förankrade. Under 2018 har samtliga gravstenar på Västra kyrkogården kontrollerats.

Under 2020 kommer samtliga gravstenar på Röbäcks kyrkogård samt Tavelsjö kyrkogård att kontrolleras. De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få hem ett brev med information om detta.

Om du vill ha mer information eller om du inte fått något brev trots att din sten är nedlagd får du gärna kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se nedan.

 

Varför kontrolleras stenarna?

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket bland annat innebär att stenarna måste klara ett trycktest, vara dubbade korrekt och inte luta för mycket.

Vad kan man göra för att en nedlagd sten ska komma upp igen?

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras. Antingen kan innehavaren åtgärda stenen själv, anlita en entreprenör som gör det, eller beställa åtgärd från kyrkogårdsförvaltningen.

Vilka åtgärder görs av Kyrkogårdsförvaltningen?

Om gravrättsinnehavaren beställer åtgärd av oss utför vi antingen sockelåtgärd, omdubbning eller båda två, beroende på vad som krävs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

Sockelåtgärd

Om stenens förankring under marken behöver åtgärdas väljer vi i de fall det är möjligt att montera Flexia expanderjärn. Detta är en stabil och beprövad förankringsmetod som påverkas minimalt av tjäle. Monteringen går till så att först grävs cirka 20-30 centimeter jord bort under stenen. Expanderjärnen drivs sedan ner i marken, sockeln fästs i dessa och justeras så att stenen står rakt. Sist fyller man på med singel. Om gravstenen saknar sockel behöver gravrättsinnehavaren dessutom beställa en sockel från en stenfirma, annars har inte expanderjärnen någon sockel att gripa tag i.

Omdubbning                                                                                       

Gravstenen och dess sockel ska vara fästade vid varandra på ett godkänt sätt. Detta görs med hjälp av dubbar. Om dubbar saknas eller är bristfälliga kan vi åtgärda detta. Enligt gällande bestämmelser ska en gravsten vara monterad på ett sådant sätt att den kan lyftas av för framtida arbeten, som textkomplettering eller tvätt. Efter en omdubbning kan därför stenen röra sig något på sockeln.

Våra garantier

Vi lämnar 8 års garanti på sockelåtgärder och omdubbning. Garantin gäller endast den utförda åtgärden. En omdubbad gravsten kan i framtiden behöva sockelåtgärd och vice versa.

Ändring från stående gravsten till liggande häll                              

Istället för att åtgärda den stående stenens förankring kan man ansöka om att montera om stenen till en liggande häll. Här finns ansökningsblankett för detta: Gravanordningsansökan. En sten som ska göras om till liggande får vara max 60 cm hög, men alla ansökningar behandlas individuellt utifrån de regler som finns för respektive område på kyrkogården. Om ansökan blir godkänd kan monteringen beställas av kyrkogårdsförvaltningen. När en sten monteras liggande kan planteringsytan framför stenen eventuellt försvinna, beroende på stenens storlek. En liggande häll har också ett större behov av rengöring än vad en stående sten har.

Ta bort stenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare

Det går också att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. Här finns blanketten för detta: Ansökan om borttagande av gravanordning. Alla ansökningar om borttagande behandlas individuellt utifrån de regler som finns för det området på den kyrkogården.

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider vardagar 10-12 och 13-14.30


Avvikande öppettider oktober:

22 oktober - stängt hela dagen pga utbildning
28 oktober - öppet 10-12
30 oktober - öppet 10-12


Telefon 
090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

 

Postadress Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr. För att minska smittorisken uppmanar vi till att kontakta oss via telefon eller e-post.