Foto: Lina Eriksson

Säkra gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar regelbundet att alla gravstenar är säkert monterade, för att de inte ska utgöra en risk för besökare eller personal. Här kan du läsa mer om arbetet med gravstenssäkerhet.

Aktuella säkerhetskontroller

Under 2021 kontrolleras alla gravstenar på kvarter 2 och 4 på Norra kyrkogården, och på kvarter 4 och 6 på Backens kyrkogård. De stenar som inte uppfyller kraven läggs ned i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som är berörda får hem ett brev med mer information. Om du inte fått något brev trots att din sten är nedlagd får du gärna kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se nedan.

2020 kontrollerades gravstenarna på Röbäcks och Tavelsjö kyrkogårdar.

2018 kontrollerades gravstenarna på Västra kyrkogården.

2017 kontrollerades gravstenarna på Norra kyrkogården och Backens kyrkogård.

Varför kontrolleras stenarna?

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år på alla kyrkogårdar i Umeå. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket bland annat innebär att stenarna måste klara ett trycktest, vara dubbade korrekt och inte luta för mycket.

Vad kan man göra för att en nedlagd sten ska komma upp igen?

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras. Antingen kan innehavaren åtgärda stenen själv, anlita en entreprenör som gör det, eller beställa åtgärd från kyrkogårdsförvaltningen.

Vilka åtgärder görs av Kyrkogårdsförvaltningen?

Om gravrättsinnehavaren beställer åtgärd av oss utför vi antingen sockelåtgärd, omdubbning eller båda två, beroende på vad som krävs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

Sockelåtgärd

Om stenens förankring under marken behöver åtgärdas väljer vi i de fall det är möjligt att montera Flexia expanderjärn. Detta är en stabil och beprövad förankringsmetod som påverkas minimalt av tjäle. Monteringen går till så att först grävs cirka 20-30 centimeter jord bort under stenen. Expanderjärnen drivs sedan ner i marken, sockeln fästs i dessa och justeras så att stenen står rakt. Sist fyller man på med singel. Om gravstenen saknar sockel behöver gravrättsinnehavaren dessutom beställa en sockel från en stenfirma, annars har inte expanderjärnen någon sockel att gripa tag i.

Omdubbning                                                                                       

Gravstenen och dess sockel ska vara fästade vid varandra på ett godkänt sätt. Detta görs med hjälp av dubbar. Om dubbar saknas eller är bristfälliga kan vi åtgärda detta. Enligt gällande bestämmelser ska en gravsten vara monterad på ett sådant sätt att den kan lyftas av för framtida arbeten, som textkomplettering eller tvätt. Efter en omdubbning kan därför stenen röra sig något på sockeln.

Våra garantier

Vi lämnar 15 års garanti på sockelåtgärder och 8 års garanti på omdubbning. Garantin gäller endast den utförda åtgärden. En omdubbad gravsten kan i framtiden behöva sockelåtgärd och vice versa.

Ändring från stående gravsten till liggande häll                              

Istället för att åtgärda den stående stenens förankring kan man ansöka om att montera om stenen till en liggande häll. Här finns ansökningsblankett för detta: Gravanordningsansökan. En sten som ska göras om till liggande får vara max 60 cm hög, men alla ansökningar behandlas individuellt utifrån de regler som finns för respektive område på kyrkogården. Om ansökan blir godkänd kan monteringen beställas av kyrkogårdsförvaltningen. När en sten monteras liggande kan planteringsytan framför stenen eventuellt försvinna, beroende på stenens storlek. En liggande häll har också ett större behov av rengöring än vad en stående sten har.

Ta bort stenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare

Det går också att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. Här finns blanketten för detta: Ansökan om borttagande av gravanordning. Alla ansökningar om borttagande behandlas individuellt utifrån de regler som finns för det området på den kyrkogården.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon 090-200 25 20 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)

Avvikande telefontider september:
15-16 september: öppet 13-14.30
22 september: öppet 11-12 och 13-14.30

E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

För att minska smittorisk tar vi endast emot tidsbokade besök. Ring eller mejla för tidsbokning.

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress Östra Esplanaden 9, 2 tr.