Norra kyrkogårdens minneslund. Här finns inga personliga gravar och anhöriga har inget skötselansvar.
Foto: Susanne Jonsson

Minneslund

En minneslund är ett kollektivt och helt anonymt gravskick.

I en minneslund görs gravsättningarna utan att platsen markeras på något sätt. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen eftersom det är ett helt anonymt gravskick. Det finns inga namnskyltar över vilka som är gravsatta i respektive lund, men alla som gravsätts registreras i gravboken så att de går att hitta via www.svenskagravar.se. I minneslundarna gravsätts endast textilurnor.

Minneslundarnas växter, träd, bänkar och ljushållare sköts om av kyrkogårdsförvaltningen. De som besöker minneslundarna kan sätta snittblommor och gravljus i plast på gemensamma platser, men inte sätta dit egna krukor eller planteringar. I minneslundarna får man inte ställa glasljus eller batteriljus.

I Umeå finns minneslundar på Backens kyrkogård, Norra kyrkogården, Röbäcks kyrkogård och Tavelsjö nya kyrkogård.

Minneslundar

Foto: Lina Eriksson

Öster om Backens kyrka ligger minneslunden på en liten höjd. En grusad gång leder upp hit från ena hållet och en trappa från den andra. Här finns bänkar och ljushållare.

Foto: Lina Eriksson

Norra kyrkogårdens minneslund. Här finns inga personliga gravar och anhöriga har inget skötselansvar.
Foto: Susanne Jonsson

Omgiven av buskar och grönska ligger minneslunden nära kapellen på Norra kyrkogården. Runt en liten damm står ljushållare och bänkar. 

Foto: Lina Eriksson

Likt en glänta i tallskogen med utsikt mot kapellet ligger minneslunden: en rundel med gräs och träd omgiven av en grusad gång. Det finns bänkar och smyckningsplats för ljus och blommor.

Foto: Lina Eriksson

Inbäddad bland tallarna och blåbärsris ligger minneslunden. Här finns bänkar och plats för ljus och lösa blommor. Du hittar minneslunden till vänster nedanför gravkapellet. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Umeås kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå

Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården på Sandbacka. Här kremeras ca 1150 kistor per år. Här förvaras också urnor i väntan på gravsättning.