En kyrka för alla

Svenska kyrkan arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och omslutna av Guds kärlek. En del kan vara att få ta del av gudstjänster och verksamhet på sitt eget språk. Här i Umeå har vi bland annat verksamhet på  engelska, finska och teckenspråk. 

En annan del kan vara känslan att bli sedd och bekräftad för den man är. Vi genomför regelbundet regnbågsmässor och en arbetsgrupp arbetar aktivt med HBTQ-frågor. Andra pågående verksamheter är Blå träffen och Blå fredag för personer med eller utan funktionshinder. Vi har också en lekkyrka där barn kan leka och lära känna kyrkan på sina villkor.