Vi som arbetar i Ersmarkskyrkan

Vi är många som tillsammans bär arbetet i Ersmarkskyrkan; som ledare i olika grupper, engagerade i gudstjänster och olika praktiska uppgifter.

Det ideella engagemanget är väldigt viktigt för verksamheten som bedrivs i Ersmarkskyrkan. Antalet ideella är långt fler än de anställda! Välkommen att höra av dig till oss med frågor mellan himmel och jord!