Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Perioden 2022-2025
Ordförande: Inge-Bert Täljedal (posk)
1:e vice ordförande: Bertil Holmberg (s)
2:e vice ordförande: Monika Sandström (c )
_______________________________________

Ledamöter i mandatnummerordning

Roland Samuelsson (S)

Birgitta Bernspång (POSK)

Titti Ådén (S)

Stefan Eriksson (POSK)

Glenn Sjöström (S)

Monika Sandström (C)

Inge-Bert Täljedal (POSK)

Kajsa Wittboldt (MPSKDG)

Marie-Louise Nilsson (S)

Levi Bergström (S)

Helena Karlsson (POSK)

Astrid Wolff Feychting (S)

Heidi Hansson (POSK)

Maria Karlsson (C)

Jari Prosi (S)

Katarina Jonsson (POSK)

Liselott Omma (MPSKDG)

Edvin Ljungberg (HoJ)

Carina Aminoff (S)

Ewa Miller (BA)

Elin Nejne (S)

Johnny Sandström (POSK)

Elisabeth Lindahl (FK)

Torbjörn Arvidsson (Kr)

Maria Nilsson  (SD)

Bertil Holmberg (S)

Annika Vikström (POSK)

Charlotte Lundkvist (S)

Emma Ljadas (C)

Anders Kristoffersson (POSK)

Torbjörn Lindqvist (S)

Eva Conradzon (MPSKDG)

Birgit Aronsson (S)

Ruth Wieting (POSK)

Anna Bengtsson (S)

Lars-Gunnar Frisk (POSK)

Dennis Larsson (S)

Lars Ove Renberg (C)

Jacob Forsström (POSK)

Ewa Ögren (S)

Ulrika Karlsson (HoJ)

Ersättare

Arbetarepartiet -Socialdemokraterna            

Håkan Johansson

Yvonne Holmberg

Lars Sandberg

Harriet Berglund

Örjan Aronsson

Inga-Lisa Lundström

Göran Isberg

Lena Emanuelsson

                                                          

Borgerligt alternativ                  

Madelene Nord

Christer Fessé

                                                          

Centerpartiet

Doris Grellmann

Åke Gustafsson

 

                                                         

Frimodig kyrka                            

Thomas Eriksson

Mats Molén

                                                          

Himmel och Jord                        

Claes Hofberg

Carl Otto Decker

                                                          

Kristdemokrater i Svenska kyrkan                    

Sture Eriksson

Anders Karlsson

                                                       

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna      
Anders Rålin

Sven Nygren

                                                          

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan        

Paola Lundmark

Britt Inger Forssell

Hans Petter Ildgruben

Martin Lundström

Bernth Olofsson

Berit Åström                                                        

                                                          

Sverigedemokraterna            

Petter Nilsson

Oscar Mehler

Kontakta Kyrkofullmäktige

Inge-Bert Täljedal, ordförande 
tel 090-13 99 93 / 070-623 53 13

Bertil Holmberg, 1:e vice ordförande
tel 090-772048 / 070-590 36 04

Monika Sandström, 2:e vice ordförande
tel 070-559 03 17

 

E-post till övriga ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkorådet vidarebefordras via   

Sammanträden och protokoll

Här finns protokoll från kyrkofullmäktiges och kyrkorådets sammanträden. Inför kyrkofullmäktiges sammanträden finns även sammanträdeshandlingarna här.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com