Foto: Lina Eriksson

Mindre kapell

Känns kyrkan stor? I Umeå finns kyrkor, kapell och missionshus i alla storlekar. Det alla inte vet är att det i flera av de stora kyrkorna också finns mindre kapell. Perfekta för ett litet bröllop eller dop.

Umeå stads kyrka

I Umeå stads kyrka finns Lillkyrkan. Du hittar den längst fram i kyrkan bakom högaltaret. Lillkyrkan har ca 30 sittplatser. 

Backens kyrka

I Backens kyrka finns Bönens kapell i sakristian. Det ligger till vänster om kyrkosalen i höjd med altaret. Kapellet har ca 15-20 sittplatser. 

Mariakyrkan

I Mariakyrkan finns ett mindre kapell bredvid kyrkosalen. I kapellet finns ca 15 sittplatser. 

Tegs kyrka

I Tegs kyrka står dopfunten i ett eget kapell längst fram i kyrkan till höger om altaret. Kyrkorummet är stort men här är taket lägre och ger kapellet en intimare atmosfär. I kapellet finns ca 40 sittplatser.  

 Ålidhemskyrkan 

I Ålidhemskyrkan finns ett mindre kapell bakom den stora orgeln. Arkitekturen går igen från kyrkosalen med stående panel. Emil Sandberg har snidat träreliefen ovanför altaret. Kapellet har ca 20 sittplatser.