gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att förlora en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Likaså kan en stroke förändra livet och vara en stor sorg att bära. Det kan vara till hjälp att tillsammans med andra i samma situation dela och samtala om dessa känslor.

Svenska kyrkan i Umeå startar regelbundet samtalsgrupper vid sorg för dig som har förlorat en närstående.

Samtalsgruppen är enkel och kravlös. Här finns plats för dig, din sorg, dina frågor och dina tårar. Här får du dela erfarenheter kring sorgen, livet och framtiden utan krav på kristen tro. Det gör ingenting att dödsfallet skedde för flera år sedan. Vi träffas cirka sju gånger under 1,5-2 timmar per gång. Samtalsgrupperna består av maximalt åtta deltagare och är kostnadsfria att deltaga i.

Utöver nedanstående grupper kan vi vid behov starta samtalsgrupper, till exempel för dig som har förlorat ett vuxet barn eller ett syskon i vuxen ålder. 

För mer information kontakta Åse Lindegren (090-200 26 77)

Samtalsgrupp - När jag förlorat min livskamrat

Det kan vara tungt att plötsligt inte ha någon vid sin sida, att vakna upp på morgonen med eller någon att göra saker tillsammans med. Det är en stor omställning och det kan vara skönt att få prata med andra som har liknande erfarenheter. Vi startar regelbundet nya grupper. 

För mer information kontakta Åse Lindegren (090-200 26 77)

Samtalsgrupp - När jag förlorat min förälder

Plötsligt finns ens förälder inte mer. Personen som kanske betytt så mycket under hela ens liv. Oavsett vilken relation man haft till sin förälder kan livet kännas ovant och tomt när föräldern dör.  Det kan vara svårt att gå vidare men en hjälp kan vara att prata med andra i liknande situationer. Den här gruppen vänder sig till dig som har förlorat en eller båda dina föräldrar. Vi startar regelbundet nya grupper.

För mer information kontakta Åse Lindegren (090-200 26 77)

Sorgegrupp för studenter

Kyrkan på campus har vid behov sorgegrupper. Att förlora någon närstående är svårt, men om man får någon att dela sorgen med kan den bli lättare att bär. Vi vänder oss främst till studenter i åldersgruppen 20-35 år. På våra träffar utgår vi ifrån vår egen erfarenhet av sorg och förlust. Vi lyssnar till varandra, får mer kunskap om sorgens olika ansikten genom samtal, texter och övningar för olika sinnen.

För mer information se Kyrkan på campus hemsida >

Stödgrupp - Familj och sorg

Gruppen riktar sig till dig som har förlorat ett hemmavarande barn, syskon eller förälder. Här träffas tre grupper vid samma tillfälle. En grupp för barn mellan 6-12 år, en för tonåringar 13-19 år och en grupp för föräldrar/närstående vuxna.

Gruppen är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Rädda barnen, Svenska kyrkan och Sensus. 

Läs mer i foldern (pdf) eller på Familj och sorgs hemsida >

Samtalsgrupp - Livet vid stroke

En samtalsgrupp för dig som är drabbad av stroke. Vi träffas 8 gånger och pratar om den sorg över de förluster som stroken medför.

För mer information, kontakta Sjukhuskyrkan 090-785 13 00