Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Diakoni är att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Ett diakonalt förhållningssätt tar som utgångspunkt alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en global gemenskap där alla behöver varandra. 

Stöd & gemenskap

Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när nätverket brister, hälsan och självkänslan sviktar eller missbruk tar över vårt eget eller en anhörigs liv. Det diakonala arbetet i Umeå bedrivs i dag på både individ- och gruppnivå. Enskilda samtal, såväl själavårdande som av praktisk karaktär, samt samtals-, sorge- och självhjälpsgrupper utgör en stor del av verksamheten.

Andra viktiga delar av verksamheten är regelbundna träffar på Umeås äldreboende, trivselträffar och utflykter för att skapa gemenskap och en känsla av tillhörighet. Diakonerna arbetar aktivt med att stärka det diakonalt arbete bland barn, ungdomar och den växande gruppen äldre.

 

Integration

Svenska kyrkan i Umeå driver ibland själv, ibland tillsammans med andra, en lång rad initiativ och projekt riktade framförallt mot asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och EU-migranter. 

Barn i väntan/Barn i start

Projektet syftar till att förbättra livssituationen för barn som befinner sig i asylprocessen. Ovissheten och väntan påverkar både barnen och föräldrarna. En målsättning är att stärka barnen och lyfta deras talanger. Genom att stärka det friska får barnen bättre självkänsla och bättre kunskaper om sig själv. Projektet är politiskt och religiöst obundet.

EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå ingår i nätverket SIFUM som samordnar insatserna med utsatta EU-medborgare. Där samlas en lång rad föreningar, samfund och organisationer. Under vintern 2016 och 2017 har Svenska kyrkan tillsammans med SIFUM och Umeå kommun haft ett vinterhärbärge för utsatta EU-medborgare i Backengården. 

Svenska kyrkan är också med och driver ”Mötesplatsen” genom projektet Make Sense, där migranter kan vända sig för att få basala behov tillgodosedda, men även få samhällsinformation och hälsorådgivning. 

Digniti Omnia, Ett värdigt liv för alla är ett nationellt projekt där Svenska kyrkan driver ett delprojekt med fokus på språk. Projektet är medfinansierat av EU genom Fead (EU:s fond för dem som har det sämst ställt).

Att kunna språket i det land man bor gör många saker mycket enklare, myndighetskontakter, sociala relationer och möjligheter till arbete. Det tar dock tid och uthållighet att lära sig ett nytt språk, vilket inte är det enklaste när man inte har fast inkomst eller bostad. Läs mer om projektet här >

Vän i Umeå

Vän i Umeå är ett initiativ som syftar till att skapa vänskapsrelationer och gemenskap mellan nyanlända och etablerade umeåbor. Deltagare blir hopmatchade med en person, en familj eller en grupp som man får lära känna. De anordnar också gemensamma aktiviteter såsom kaféer, middagar och utflykter.

Vän i Umeå är ett samarbete mellan Kyrkan på Campus, Rädda Barnen, Röda Korset, KFUM, Kyrkor i Umeå, Ögonblicksteatern, Sensus, Humanisterna, Unbound, Bokcaféet Pilgatan och Rotary. Läs mer om Vän i Umeå här >

Stöd till människor i social utsatthet

Umeå stadsmission

Umeå stadsmission är en allmännyttig ideell förening i Umeå med kristen värdegrund. Föreningen har en bred verksamhet med till exempel öppet hus, syverkstad, kvinnojour med skyddat boende, Butik Bravo, second hand, fältverksamhet och stödverksamhet för barn och familjer. Man arbetar för att skapa förutsättningar för socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Svenska kyrkan i Umeå delfinansierar verksamheten.
Läs mer om Umeå stadsmission här >

Bakfickan

I lokalen Bakfickan driver IOGT-Medmänniska sin verksamhet för alla som har det svårt. Föreningen ordnar utflykter och nyktert midsommarfirande varje år. Svenska kyrkan i Umeå håller regelbundet sinnesrogudstjänster där och en diakon finns på plats varje vecka.
Läs mer om Bakfickan här >

ANHÖRIGA TILL PERSONER MED MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA

Det kan vara tufft att vara anhörig till personer med missbruk eller psykisk ohälsa. På Grisbackakyrkan finns regelbundet möjlighet att samtalar kring ett aktuellt tema tillsammans med andra med liknande erfarenheter. Se Grisbackakyrkans kalender för aktuella datum >

Verksamhet på häkte och Anstalt 

Det kan vara skönt att ha någon att prata med om man sitter frihetsberövad. Man kan ha många frågor och känslor samtidigt som man tillbringa en stor del av sin tid i ensamhet. Det kan också vara tufft att ha en anhörig eller som barn ha en förälder frihetsberövad.

I Umeå har en präst och en besöksgrupp regelbundet aktiviteter och gudstjänster på anstalten. LenaMari Öfjäll är ansvarig för kyrkans besöksgrupp. Det finns också möjlighet till enskilda själavårdssamtal och bikt, under dessa har präster absolut tystnadsplikt.

Kumulus är en verksamhet för dig som är barn och har en förälder eller annan familjemedlem i fängelse/häkte eller som har elektronisk fotboja.
Läs mer om verksamheten här >

Kriminalvården har gett Sveriges kristna råd i uppdrag att utveckla och samordna den andliga vården vid anstalter och häkten i landet. Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Till större häkten och anstalter finns även katolska och ortodoxa präster samt imamer knutna. Läs mer om andlig vård i kriminalvården här >

 

LenaMari Öfjäll

LenaMari Öfjäll

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Ålidhemskyrkan