Om Svenska kyrkan i Umeå

Kyrkan finns för din och världens skull, tillsammans går vi genom livet. Kyrkan vill väcka ansvar och ge kraft åt oss alla att leva i världen tillsammans.

Välkommen in i någon av våra 13 kyrkor för en stunds eftertanke och bön eller för att dansa, sjunga eller gympa tillsammans. I Umeå finns 68 000 medlemmar i sex församlingar. Kyrkan sköter också om fem kyrkogårdar och driver två förskolor.

Vad gör kyrkan?

I Umeå arbetar kyrkan för att skapa mötesplatser för människor, genom en bred verksamhet med gudstjänster, konserter och körer, pilgrimsvandringar, meditation, samtalsgrupper om tro, social samvaro, aktiviteter för barn i alla åldrar och mycket mer.
Läs mer om vad som händer i kyrkan här  

Du kan också komma till oss för enskilda samtal med en präst, diakon, besöka vår familjerådgivning eller delta i en samtalsgrupp för den som sörjer.
Behöver du någon att prata med? Läs mer här 

Internationellt finns Svenska kyrkan också med för att på olika sätt hjälpa människor till ett bättre liv. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete

Högtider

Kyrkan är en plats för gemenskap och glädje. Här gifter sig fler än 200 par varje år, över 600 barn döps och närmare 250 ungdomar konfirmeras. Det är också en plats för sorg och avsked genom de 550 begravningar som hålls varje år.

Läs mer om dop, bröllop och begravningar
Läs mer om konfirmation och hur du anmäler dig

Socialt arbete

Kyrkan arbetar varje dag för att erbjuda och ge stöd till enskilda och familjer som har det svårt, socialt eller ekonomiskt. Vi delar ut kläder och ekonomiska bidrag och stödjer Öppen Gemenskaps viktiga arbete. Diakoner gör regelbundet hembesök till gamla och ensamma. Vi har träffar både på dagar och kvällar för den som vill träffa nya människor och vi har barn- och ungdomsverksamhet som inte kostar något så att alla ska kunna vara med. 

Utsatta EU-migranter har fått bo i Backengården under de senaste vintrarna och kyrkan finnas också där för flyktingar som tvingats lämna sina hemländer.

Läs mer om kyrkans sociala arbete och hur du kan hjälpa till

Är kyrkan något för mig?

Våra tankar och funderingar kring sammanhang och mening i vardagen är ett samtal med Gud. Kyrkan är ett sammanhang där du kan lyssna till det samtalet och reflektera över livsfrågor. En stunds stillhet, paus från vardagens stress, möjlighet att reda ut och reflektera över livsfrågor, ensam eller tillsammans med andra.

Kanske är kyrkan helt ny för dig? Kanske har den funnits en gång för dig, men försvann på vägen? I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på och söker en tro

Det finns många vägar till tro. Det kan vara samtalsgrupper och körer, retreater, pilgrimsvandringar, handarbetsträffar, meditation, konserter och naturligtvis gudstjänster. Du kan också samtala med en präst eller en diakon om tro. Läs mer nedan om vår verksamhet. 

Du kan också engagera dig ideellt i en kyrka. Gillar du att sy, baka, dansa, fotografera, pyssla med barn eller verka för en rättvisare värld? Det finns en uppgift för dig! Det kan handla om ett enstaka tillfälle eller varje vecka, du bestämmer. Läs mer på sidan Du behövs.