Om Svenska kyrkan i Umeå

Kyrkan finns för din och världens skull, tillsammans går vi genom livet. Kyrkan vill väcka ansvar och ge kraft åt oss alla att leva i världen tillsammans.

Välkommen in i någon av våra 12 kyrkor för en stunds eftertanke och bön eller för att dansa, sjunga eller gympa.

Vad gör Svenska kyrkan?

I Umeå arbetar Svenska kyrkan för att skapa mötesplatser för människor, genom en bred verksamhet med gudstjänster, konserter och körer, pilgrimsvandringar, meditation, samtalsgrupper om tro, social samvaro, aktiviteter för barn i alla åldrar och mycket mer.
Läs mer om vad som händer i kyrkan här  

Du kan också komma för enskilda samtal med en präst, diakon, besöka familjerådgivningen eller delta i en samtalsgrupp för den som sörjer.
Behöver du någon att prata med? Läs mer här 

Internationellt finns Svenska kyrkan med för att på olika sätt hjälpa människor till ett bättre liv. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete

Högtider

Svenska kyrkan är en plats för gemenskap och glädje. Här gifter sig fler än 200 par varje år, över 600 barn döps och närmare 250 ungdomar konfirmeras. Det är också en plats för sorg och avsked genom de 550 begravningar som hålls varje år.

Läs mer om dop, bröllop och begravningar
Läs mer om konfirmation och hur du anmäler dig

Socialt arbete

Kyrkan arbetar för att erbjuda och ge stöd till enskilda och familjer som har det svårt, socialt eller ekonomiskt. Vi delar ut kläder och ekonomiska bidrag och stödjer Umeå stadsmissions viktiga arbete. Diakoner gör regelbundet hembesök till gamla och ensamma. Vi har träffar både på dagar och kvällar för den som vill träffa nya människor och vi har barn- och ungdomsverksamhet som inte kostar något så att alla ska kunna vara med. 

Läs mer om kyrkans sociala arbete och hur du kan hjälpa till

Är Svenska kyrkan något för mig?

Våra tankar och funderingar kring sammanhang och mening i vardagen är ett samtal med Gud. Kyrkan är ett sammanhang där du kan lyssna till det samtalet och reflektera över livsfrågor. En stunds stillhet, paus från vardagens stress, möjlighet att reda ut och reflektera över livsfrågor, ensam eller tillsammans med andra.

Kanske är kyrkan helt ny för dig? Kanske har den funnits en gång för dig, men försvann på vägen? I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på och söker en tro

Det finns många vägar till tro. Det kan vara samtalsgrupper och körer, retreater, pilgrimsvandringar, handarbetsträffar, meditation, konserter och naturligtvis gudstjänster. Du kan också samtala med en präst eller en diakon om tro. Läs mer nedan om vår verksamhet. 

Du kan också engagera dig ideellt i en kyrka. Gillar du att sy, baka, dansa, fotografera, pyssla med barn eller verka för en rättvisare värld? Det finns en uppgift för dig! Det kan handla om ett enstaka tillfälle eller varje vecka, du bestämmer. Läs mer på sidan Du behövs.

Fakta om Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan i Umeå har 64 600 medlemmar, 180 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda samt sex församlingar som samverkar. Det formella namnet är Umeå pastorat.

Det finns också ett kansli med gemensam fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, administration och bokning, personalfunktion samt kommunikationsenhet. 

(Siffror från 2021)

Mer information om verksamheten, prioriterade mål och ekonomiska nyckeltal hittar du i årsredovisningen.

Bli medlem

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen till kyrkan. Men som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Bli volontär

Lys upp någons dag genom att ge av din tid och engagemang. Som ideell engagerar du dig för en särskild uppgift under en bestämd tid. Det kan vara längre eller kortare uppdrag.

Så styrs Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Teologiska rummet ska vara ett forum med högt i tak, tycker kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Våra kyrkor och mötesplatser

Det pågår verksamhet varje dag året runt i våra kyrkor och mötesplatser. Klicka på namnen nedan för att läsa mer om vad som är på gång, vem som jobbar där och mer om byggnaderna.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?