Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Tro, HBTQ och kärlek

Är du Homo, Bi, Trans eller Queer? Eller tycker du att heteronormen ibland gör tillvaron för snäv?

Regnbågskvällar

Träffar under våren 2024 i Ålidhemskyrkan och Kyrkan på campus.

Kyrkan vill vara öppen och välkomnande. Det ska genomsyra den dagliga verksamheten där var och en ska känna sig sedd och älskad för sin egen skull. Ett sätt är att skapa och erbjuda ett sammanhang där HBTQ-personer kan känna sig bekräftade och få utrymme att dela erfarenheter med andra kristna HBTQ-personer. Kom som du är, kom ut som du vill vara!  

Det handlar också om att integrera HBTQ-perspektivet i kyrkans och den enskilda människans liv. Det gör vi genom att verka för en ökad medvetenhet och kunskap om HBTQ-frågor inom kyrkan genom föreläsningar och information till anställda och förtroendevalda och andra intresserade. HBTQ-arbetet omfattar hela Svenska kyrkan i Umeå med sina sex församlingar.  

Regnbågsgruppen

Vi vill höja en röst inom och från Svenska kyrkan, för att visa på allas lika värde, inför Gud och inför andra människor, oavsett kön eller läggning.    

Gruppen bildades 2014 och träffas ungefär fyra gånger per termin. Hit kan du komma så ofta, eller sällan, du vill. Vi planerar och genomför regnbågsmässor och bjuder in till föreläsningar och samtalskvällar varje termin. Här finns också ett stort utrymme för personligt delande och möjlighet att ställa frågor. Grunden är vår strävan att skapa ett tryggt rum där allt som sägs och delas stannar i gruppen. Du får vara anonym om du vill och vi för inga register över dem som deltar i gruppens arbete.  Alla som delar tron på allas lika värde är välkomna till träffarna. 

Jag är med eftersom jag känner att jag som troende kristen har ett ansvar att värna om alla människors lika värde. Genom mitt deltagande bidrar jag med en röst i kampen för ett mer välkomnande och bekräftande klimat där kärleken är för alla

Evelina Ottoson, engagerad i Regnbågsgruppen

Regnbågsmässor

Två gånger per termin firar vi regnbågsmässa i någon av Umeås kyrkor. Gudstjänsterna är en enkel mötesplats med musik, livsberättelser och en möjlighet att dela bröd och vin tillsammans.

Vårt mål är att särskilda mässor i regnbågens tecken inte ska behövas. Även om vi har kommit en bra bit på väg som kyrka återstår en hel del arbete. Under tiden är regnbågsmässorna ett sätt att skapa ett tryggt och fredat rum där man som kristen och HBTQ får dela erfarenheter med andra med liknande upplevelser.  

Regnbågskvällar

Varje termin har vi Regnbågskvällar, ofta tillsammans med en inbjuden gäst eller så går vi på ett kulturarrangemang. Vi har har bland annat haft temat bibeltolkning och samkönad kärlek med Jesper Svartvik, präst och religionsteolog, författarkväll med Ester Roxberg utifrån hennes bok ”Min pappa Ann-Christine” och filmkväll i Tegs kyrka i samarbete med Tegs filmklubb.  

PRIDE

Pride är en av årets höjdpunkter. Det är en folkfest och alla är välkomna. Svenska kyrkan i Umeå har sedan 2010 deltagit i Umeå PRIDE och medverkar under parollen Störst av allt är kärleken.  

Du kanske själv definierar dig som HBTQ, känner någon du vill stötta eller helt enkelt vill gå med i solidaritet med alla de som inte kan delta själv på grund av förtryck runt om i världen? Alla som vill är välkomna att gå med i tåget. 

Vad betyder hbtq?

H - Homosexuell En person som har förmågan att känna sexuell attraktion och/eller kärlek till andra personer av samma kön.
B - Bisexuell En person som har förmågan att älska och/eller känna sexuell attraktion till andra personer oavsett kön.
T - Trans Ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för vad som förväntas utifrån personens kön. Det kan till exempel handla om personer som vill genomgå könsbekräftande behandlingar och byta juridiskt kön (transsexuell), de som klär sig på ett sätt typiskt för ett annat än ens eget kön (transvestit, crossdresser) och de som känner sig som varken tjej eller kille (intergender). 
Q - Queer Queer handlar i grunden om ett ifrågasättande av heteronormen. Det kan till exempel vara en önskan att inte behöva definiera sig utifrån biologiska kön.


Några flaggor som blivit symboler inom HBTQ:

Ålidhems församling tar emot Regnbågsnyckeln

Ålidhems församling har fått märkningen Regnbågsnyckeln för sitt arbete att bli en mer inkluderande kyrka. 

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

Teologiska rummet ska vara ett forum med högt i tak, tycker kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Våra kyrkor och mötesplatser

Det pågår verksamhet varje dag året runt i våra kyrkor och mötesplatser. Klicka på namnen nedan för att läsa mer om vad som är på gång, vem som jobbar där och mer om byggnaderna.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?