Foto: Gustaf Hellsing

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?

Umeå pastorat

Telefon 090-200 25 00
E-post umea.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Östra Esplanaden 9, 2 tr

Postadress
Umeå Pastorat, Box 525, 901 10 Umeå

Växelns ordinarie öppettider: Måndag-torsdag kl 8-16, fredagar kl 8-15. 
Lunchstängt alla dagar 12-13.

Boka dop, bröllop eller begravning

Telefontid: 090-200 26 00, helgfri måndag-torsdag kl 10-12, 13-15
Besökstid: Ring eller mejla för tidsbokning.

E-post: umea.administration@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Östra Esplanaden 9 2tr, Umeå
Postadress: Svenska kyrkan i Umeå, Administrativa enheten, Box 525, 901 10 Umeå

Boka dop på webben: Hitta lediga tider för dop

Kyrkogårdsexpeditionen

Öppettider 10-12 och 13-14:30 (helgfria vardagar)

Telefon 090-200 25 20
E-post umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkogårdsexpeditionen, Box 3184, 903 04 Umeå
Besöksadress Sandbackavägen 55

En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan boka ett enskilda samtal med någon av oss.

Diakoner och diakoniassistenter

Som diakoner finns vi mitt i församlingen och har ansvar för kyrkans sociala arbete. Söker du efter en plats i tillvaron, har det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss!

Musiker

Ska du gifta dig och vill diskutera musiken? Planerar en begravning och vill få förslag på psalmer? Du kan också kontakta oss om du vill sjunga i kör.

En ledare visar upp en instruerande tavla för klassen.

Pedagoger

Har du som förälder frågor om vår barn- och ungdomsverksamhet? Vill du ta med din klass till en påskvandring?

Mat och service

Fråga oss om dopfika, minnesstunder, soppluncher och allt som rör mat.

Backens kyrka och kyrkogård

Fastighet och vaktmästeri

Har du frågor om våra kyrkor och byggnader som finns runt om i Umeå?

Pastoratskansli och administration

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, ekonomi eller personalfrågor.

Vi som arbetar med Umeås kyrkogårdar

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen angående gravnummer, gravstenar, beställning av gravskötsel, frågor om gravrätt med mera.

Bild på Tavelsjö församlingsgård

Tavelsjö församling

Nordväst om Umeå finns den till antalet invånare minsta men till ytan största församlingen. Bygden domineras av jordbrukslandskap och församlingsborna är utspridda i ett antal byar med Tavelsjö som huvudort.

Tegs kyrka

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i två kyrkor, fem missionshus och i Kyrkans hus i Yttersjö.

Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshusen i Hissjö och Sörfors.

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.

Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.

Ålidhems församling

Ålidhems församling omfattar de östra stadsdelarna, universitetsområdet samt missionshuset i byn Innertavle.

Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Här finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i församlingarna, kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Fakturaadress

Svenska kyrkan i Umeå
Fack 95801015
Box 15018
750 15 Uppsala


E-postadress för fakturor i pdf-format: 

95801015@faktura.svenskakyrkan.se