Pastoratskansli och administration

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, ekonomi eller personalfrågor.

Kanslichef

  Vi arbetar med HR/personalfrågor

   Vi arbetar med övergripande fastighetsfrågor

    Vi arbetar på Kommunikationsenheten

     Vi arbetar på Administrativa enheten

      Vi arbetar på Diakonicentralen

       Vi arbetar på Familjerådgivningen

        Vi arbetar med administration i församlingarna

         Fler kontaktvägar

         I Församlingsgården Öst på stan finns också också Umeå stads centrumenhet. Kontkatuppgifter till dem hittar du här >

         Kyrkogårdsexpeditionen ligger på Norra kyrkogården, Sandbackavägen 55. Dit vänder du dig om du har frågor om gravstenar, beställning av gravskötsel med mera. Så här kontaktar du dem > 

         Församlingsgården

         I Församlingsgården öst på stan finns lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, samlingslokaler för dopfika och minnesstunder samt kontor för Umeå stadsförsamling och pastoratskansliet.