Pastoratskansli och administration

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, ekonomi eller personalfrågor.