Meny

Pastoratskansli och administration

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, ekonomi eller personalfrågor.

Johanna All

Johanna All

Svenska kyrkan i Umeå

Diakon, Samordnare för Mötesplatsen, Pastoratskansliet

Kenneth  Berg

Kenneth Berg

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Utredningssekreterare

Rasmus Bergström

Rasmus Bergström

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Fastighetstekniker

Jenny  Björk

Jenny Björk

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, HR-strateg

Anneli Brage

Anneli Brage

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Administratör

Per Bäckman

Per Bäckman

Svenska kyrkan i Umeå

Arbetsledare, Ålidhems församling

Annika Deverud

Annika Deverud

Svenska kyrkan i Umeå

Leg psykolog, Familjerådgivare

Helena Drugge

Helena Drugge

Svenska kyrkan i Umeå

Chefssekreterare, Pastoratskansliet

Ralf Elo

Ralf Elo

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Kommunikationschef

Anna-Karin L Eriksson

Anna-Karin L Eriksson

Svenska kyrkan i Umeå

Ålidhemskyrkan, Administratör

Gustav Eriksson

Gustav Eriksson

Svenska kyrkan i Umeå

Kanslichef, Pastoratskansliet

Lina Eriksson

Lina Eriksson

Svenska kyrkan i Umeå

Kommunikatör, Pastoratskansliet

Lena Fagéus

Lena Fagéus

Svenska kyrkan i Umeå

Kyrkoherde, Präst, Pastoratskansliet

Lotta Fjellner

Lotta Fjellner

Svenska kyrkan i Umeå

Kommunikatör, Pastoratskansliet

Margareta Gelfgren

Margareta Gelfgren

Svenska kyrkan i Umeå

Administratör, Mariakyrkan

Katarina Glas

Katarina Glas

Svenska kyrkan i Umeå

Pastoratskansliet, Diakonistrateg

Victoria Hedberg

Victoria Hedberg

Svenska kyrkan i Umeå

Administrativ chef, Pastoratskansliet

Elisabet Jonsson

Elisabet Jonsson

Svenska kyrkan i Umeå

Auktoriserad socionom, Auktoriserad familjerådgivare

Stefan Larsson

Stefan Larsson

Svenska kyrkan i Umeå

Fastighetsingenjör, Pastoratskansliet

Helén Lindström

Helén Lindström

Svenska kyrkan i Umeå

Arkivarie, Pastoratskansliet